Skip to content

Equinors første solenergianlegg i Polen ferdigstilt

(UTC)Last modified
Solenergianlegget Stępień i Polen.
Solenergianlegget Stępień i Polen.
(Foto: Andrzej Matyja / WSP)

Solenergianlegget Stępień i Polen på 58 MW er ferdigstilt og klar til å starte opp. Wento, et heleid datterselskap av Equinor, er ansvarlig for utbygging og drift av anlegget.

I 2021 kjøpte Equinor det polske solenergiselskapet Wento og selskapets portefølje av solenergiprosjekter i Polen. Mindre enn 1,5 år etter oppkjøpet er vårt første solenergianlegg i Polen klart for drift.

– Med Wento er vi svært godt posisjonert for å bygge en betydelig solenergiportefølje i ett av Europas raskest voksende markeder for fornybar energi. I løpet av vårt første år som eier har vi godkjent bygging av tre solenergianlegg i Polen med en samlet kapasitet på 171 MW. I dag er vi stolte over å innvie vårt første solenergianlegg, Stępień, mens de to andre anleggene forventes å bli ferdigstilt i 2023-2024, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Stępień ligger i Braniewo kommune i Warmia-regionen nord i Polen. Stępień, ett av de største solenergianleggene i Polen hittil, inneholder mer enn 100.000 solenergipaneler og dekker et område på om lag 65 hektar. Anlegget vil produsere 61 GWh elektrisitet per år, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 31.000 polske husholdninger. Ved å bruke lokale leverandører for bygging og drift bidrar prosjektet til å bygge opp kunnskap og kompetanse innen utbygging av solenergi i polsk leverandørindustri.

Polens energiproduksjon er fremdeles dominert av konvensjonelle kilder, blant annet en høy andel kull. Dette skaper et betydelig potensial og behov for fornybare energikilder innenlands som kan bidra til å avkarbonisere energisystemet.

– Polen gjennomgår en stor energiomstilling, og utvikler aktivt innenlands fornybar energi for å styrke elektrisitetskapasiteten og øke energisikkerheten. Equinor ønsker å bidra til Polens ambisjoner ved å bygge opp et bredt energitilbud i landet, inkludert fornybar energi på land og til havs, sier Michał Jerzy Kołodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

Equinor planlegger å levere elektrisitet fra solenergianlegget til markedet gjennom en kraftkjøpsavtale (PPA), og på den måten sikre forutsigbare inntekter og avkastning på investeringer i anlegget. Denne elektrisiteten blir en del av Equinors voksende portefølje av kraft fra fornybar energi, der ytterligere verdiskapning oppnås gjennom optimalisering og trading.

Equinors posisjoner innen solenergi

Equinor bygger opp en lønnsom solenergiportefølje i utvalgte markeder.

Brasil

  • Equinors første steg inn i solenergibransjen var solenergianlegget Apodi i Brasil med en kapasitet på 162 MW. Equinor har en eierandel på 43,5 % i Apodi, sammen med operatøren Scatec. Produksjon fra anlegget startet i 2018.
  • Sommeren 2022 startet tidlig fase av byggingen av solenergiprosjektet Mendubim, med en kapasitet på 531 MW, som gjennomføres med partnerne Scatec og Hydro Rein. Equinor har en eierandel på 33,3 % i prosjektet. Finansiell sluttføring av prosjektet forventes senere i år.

Argentina

  • Equinor har en eierandel på 50 % i solenergiprosjektet Guañizuil II A i Argentina, med en kapasitet på 117 MW. Scatec er operatør for anlegget, som kom i drift i juli 2021.

Polen

  • I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybarselskapet Wento og selskapets portefølje av solenergiprosjekter i Polen med en kapasitet på 1,6 GW. Det første solenergianlegget, Stępień, ble ferdigstilt i oktober 2022, og ytterligere to anlegg er under bygging.

Equinor i Polen

Som en del av vår brede energiportefølje i Polen investerer Equinor i Polens voksende fornybarbransje. Selskapet ønsker å styrke sin posisjon i Polen og å levere kraft gjennom utbygging av fornybare energikilder til havs og på land, og støtte polske myndigheter i landets energiomstilling.

Siden 2018 har Equinor deltatt i utbyggingen av tre havvindprosjekter i stor skala – MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III (med en samlet kapasitet på 1440 MW) med differansekontrakter (CfD) tildelt av polske myndigheter (ERO) i 2021, og MFW Bałtyk I (1560 MW), som fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Disse prosjektene utvikles gjennom et 50/50 joint venture med Polenergia. Selskapet ønsker også å fortsette å utnytte sin store erfaring fra utbygging av komplekse havvindprosjekter i videre utvikling av havvindkompetanse og prosjektutvikling i Polen.

I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybarselskapet Wento med en solenergiportefølje på 1,6 GW i Polen.

I 2022 inngikk Equinor en 10 års gassalgsavtale med polske PGNiG om leveranse av gass fra norsk sokkel til Polen gjennom rørledningen Baltic Pipe.
Equinor i Polen har hovedkontor i Warszawa og regionskontor i Gdańsk, og har en stab av ledende spesialister som arbeider med fornybarprosjekter på land og til havs. Selskapet bygger også en O&M-base i Łeba for Bałtyk II og III-prosjektene.

Siste nyheter