Skip to Content
no

Equinors første solenergianlegg i Polen ferdigstilt

(UTC)Last modified
Solenergianlegget Stępień i Polen.
Solenergianlegget Stępień i Polen.
(Foto: Andrzej Matyja / WSP)

Solenergianlegget Stępień i Polen på 58 MW er ferdigstilt og klar til å starte opp. Wento, et heleid datterselskap av Equinor, er ansvarlig for utbygging og drift av anlegget.

I 2021 kjøpte Equinor det polske solenergiselskapet Wento og selskapets portefølje av solenergiprosjekter i Polen. Mindre enn 1,5 år etter oppkjøpet er vårt første solenergianlegg i Polen klart for drift.

– Med Wento er vi svært godt posisjonert for å bygge en betydelig solenergiportefølje i ett av Europas raskest voksende markeder for fornybar energi. I løpet av vårt første år som eier har vi godkjent bygging av tre solenergianlegg i Polen med en samlet kapasitet på 171 MW. I dag er vi stolte over å innvie vårt første solenergianlegg, Stępień, mens de to andre anleggene forventes å bli ferdigstilt i 2023-2024, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Stępień ligger i Braniewo kommune i Warmia-regionen nord i Polen. Stępień, ett av de største solenergianleggene i Polen hittil, inneholder mer enn 100.000 solenergipaneler og dekker et område på om lag 65 hektar. Anlegget vil produsere 61 GWh elektrisitet per år, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 31.000 polske husholdninger. Ved å bruke lokale leverandører for bygging og drift bidrar prosjektet til å bygge opp kunnskap og kompetanse innen utbygging av solenergi i polsk leverandørindustri.

Polens energiproduksjon er fremdeles dominert av konvensjonelle kilder, blant annet en høy andel kull. Dette skaper et betydelig potensial og behov for fornybare energikilder innenlands som kan bidra til å avkarbonisere energisystemet.

– Polen gjennomgår en stor energiomstilling, og utvikler aktivt innenlands fornybar energi for å styrke elektrisitetskapasiteten og øke energisikkerheten. Equinor ønsker å bidra til Polens ambisjoner ved å bygge opp et bredt energitilbud i landet, inkludert fornybar energi på land og til havs, sier Michał Jerzy Kołodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

Equinor planlegger å levere elektrisitet fra solenergianlegget til markedet gjennom en kraftkjøpsavtale (PPA), og på den måten sikre forutsigbare inntekter og avkastning på investeringer i anlegget. Denne elektrisiteten blir en del av Equinors voksende portefølje av kraft fra fornybar energi, der ytterligere verdiskapning oppnås gjennom optimalisering og trading.