Skip to content

Hywind Tampen produserer

(UTC)Last modified
Den flytende vindparken Hywind Tampen i Nordsjøen
Den flytende vindparken Hywind Tampen i Nordsjøen.
(Foto: Karoline Rivero Bernacki / Equinor ASA)

Den første turbinen i den flytende vindparken Hywind Tampen i Nordsjøen startet strømproduksjonen klokka 12.55 den 13. november. Strømmen ble levert til Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, Boring og Anskaffelser i Equinor.
(Foto: Flemming Stene / Equinor ASA)

– Jeg er stolt av at vi nå har startet produksjonen på Hywind Tampen, Norges første og verdens største flytende vindpark. Dette er et unikt prosjekt, den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassinstallasjoner i drift, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, Boring og Anskaffelser i Equinor.

Hywind Tampen vindpark eies av partnerne i Gullfaks- og Snorre-feltene og det er ventet at vindparken skal forsyne om lag 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på de to feltene. Det vil redusere CO2-utslippene fra feltene med om lag 200.000 tonn per år.

– Den norske andelen av prosjektet er på om lag 60 prosent. Det viser at vi, sammen med våre partnere og leverandører, er i ferd med å bygge ny norsk industri på skuldrene til olje- og gassnæringen med den kompetansen vi sammen har opparbeidet oss over mange tiår, sier Tungesvik.

Etter planen vil sju av elleve turbiner være i produksjon i løpet av året. De siste fire turbinene er sammenstilt i høst og installeres på feltet når været tillater det neste år. Allerede med sju turbiner vil Hywind Tampen være verdens største flytende vindpark på 60 MW.

Kjetil Hove - portrett
Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og Produksjon Norge.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Med fantastiske vindressurser har Nordsjøen også en viktig rolle i det grønne skiftet og for energisikkerheten i Europa og Norge. Gjennom Hywind Tampen tar man et første steg for å utvikle en ny industri innen havvind i Norge, som kan bidra til pålitelig, rimelig og fornybar energiforsyning.

– Hywind Tampen kutter utslipp fra olje- og gassindustrien og øker gasseksporten til Europa. Dette er et viktig bidrag til å endre norsk sokkel fra å være olje- og gassprovins til å bli en energiprovins. For bare noen få år siden var det ingen som ville trodd at plattformer kunne drives med kraft fra flytende vindturbiner. Nå er vi i gang, sier Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og Produksjon Norge.

Fakta om Hywind Tampen

  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu
  • Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW
  • Vindparken ligger om lag 140 km fra land
  • Vanndybden er mellom 260 og 300 meter
  • Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem
  • Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner

Siste nyheter