Skip to content

Verdande: sikrer økt produksjon på Norne-skipet

(UTC)Last modified

Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for Verdande til Olje og energidepartementet.

Havbunnsutbyggingen sikrer viktige oljevolumer inn mot produksjonsskipet Norne. Verdande skal settes i produksjon i fjerde kvartal 2025.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor

– Verdande gir viktige lokale- og regionale ringvirkninger. I tillegg vil det bidra til etterspurt energi til europeiske kunder, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Verdande består av funnene Cape Vulture og Alve Nordøst og ligger i Norskehavet på 350-380 meters dybde, rundt 300 kilometer sørvest for Bodø.

Funnene ble påvist i henholdsvis 2017 og 2020 og utgjør til sammen 36,3 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Grete Birgitte Haaland - portrett
Grete Birgitte Haaland, direktør for utforskning og produksjon Nord i Equinor

– Verdande vil gi en god utnyttelse av ledig kapasitet på Norne-skipet og bidrar til forlenget levetid. Ressursene bidrar til økonomisk levetid for Norne utover 2026, sier Grete Birgitte Haaland, direktør for utforskning og produksjon Nord i Equinor.

Ringvirkninger

Investeringene for Verdande er på totalt 4,7 milliarder i 2022-kroner.

– En ringvirkningsstudie gjennomført av Kunnskapsparken i Bodø viser at nasjonale sysselsettingsvirkninger av utbygging av Verdande er beregnet til nær 1300 årsverk, fordelt over tre år i utbyggingsperioden fra 2023 til 2025, sier Haaland.

Verdande skal drives og vedlikeholdes som en integrert del av Norne. Dette inkluderer aktiviteter ved forsyningsbasen i Sandnessjøen, helikopterbasen i Brønnøysund samt bruk av lokale bedrifter innenfor ingeniørtjenester og fabrikasjon nord i Norge.

Utbyggingsløsning

Utviklingen av Verdande bygger på kjent teknologi fra liknende satellittutbygginger på Norne-feltet.

Utbyggingsløsningen består av en havbunnsramme som kobles opp mot Norne-skipet via et nytt produksjonsrør. Oljen vil bli løftet med tankskip og gassen vil gå i rør via Åsgard Transport til Kårstø.

– Basert på ringvirkningsstudiet og våre egne beregninger blir Verdande et samfunnsøkonomisk lønnsomt og økonomisk robust prosjekt. Ikke minst vil det bidra til økt energieffektivitet for Norne, sier Tungesvik.

Rettighetshavere i Verdande: Equinor Energy AS – operatør - (59,3 %), Petoro AS (22,4 %), Vår Energi ASA (10,5 %), Aker BP ASA (7,0 %), PGNIG Upstream Norway AS (0,8 %).

Fakta om Verdande

  • Borestart planlagt i 4. kvartal 2024.
  • Poduksjonsstart 4. kvartal 2025.
  • CO2-intensiteten for Verdande-utbyggingen er beregnet til 1,6 kg CO2 per fat oljeekvivalent.
  • Produksjonen vil gjøre Norne-skipet mer energieffektivt per produsert enhet.
  • Verdande ligger rundt 7,5 kilometer nord-vest for produksjonsskipet og planlegges bygget ut med tre produksjonsbrønner.
  • Feltnavnet er fra norrøn mytologi, og Verdande er en av de tre nornene, skjebnegudinnene, som sitter ved Yggdrasils røtter og spinner menneskers og guders skjebnetråd.
  • Produksjonsfasilitetene på Norne-feltet består av produksjonsskipet Norne og totalt 15 havbunnsrammer med 52 brønner (produksjon og injeksjon).
  • Produksjonen på Norne-feltet startet 6. november 1997, og feltet feiret nylig 25 år med produksjon.