Skip to content
no

Norne

Norne
Foto: Anne-Mette Fjærli

I 2022 er det 25 år siden Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon.

Norne-feltet ble satt i produksjon 6. november 1997, etter funn i 1992.

Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986, og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Havdybden på Norne-feltet er 380 meter, og avstanden til Heidrun-feltet er 85 kilometer.

Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje.

Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet.

Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det drøyt 1.400 kilometer.

Feltene Alve, Urd, Skuld og Marulk er knyttet opp mot Norne FPSO.

En levetidsforlengelse gitt for Norne FPSO i 2018 øker verdiskapingen fra Norne-feltet og dets satellitter. Det jaktes fortsatt etter lønnsomme innfyll-brønner, og funnene 6608/10-17 S (Cape Vulture) og 6507/3-8 (Gjøk) er planlagt som nye tilknytninger til Norne FPSO.

Beliggenhet: Blokkene 6608/10 og 6608/11
Oppstart: 6. november 1997
Produksjon: Olje

Mer om Norne på Norsk petroleums nettside