Skip to content

Norne

Norne
Foto: Anne-Mette FjĂŚrli

I 2022 er det 25 ĂĽr siden Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon.

Norne-feltet ble satt i produksjon 6. november 1997, etter funn i 1992.

Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986, og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Havdybden pĂĽ Norne-feltet er 380 meter, og avstanden til Heidrun-feltet er 85 kilometer.

Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer pü havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er ogsü knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg pü dekk og lagertanker for olje.

Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet.

Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det drøyt 1.400 kilometer.

Verdande: sikrer økt produksjon

En levetidsforlengelse gitt for Norne FPSO i 2018 øker verdiskapingen fra Norne-feltet og dets satellitter. Feltene Alve, Urd, Skuld og Marulk er knyttet opp mot Norne FPSO, men det har blitt jaktet etter lønnsomme innfyll-brønner, og den 6. desember 2022 leverte Equinor og partnerskapet inn plan for utbygging og drift (PUD) for Verdande til Olje og energidepartementet.

Verdande bestür av funnene 6608/10-17 S Cape Vulture og Alve Nordøst og ligger i Norskehavet pü 350-380 meters dybde, rundt 300 kilometer sørvest for Bodø. Funnene ble püvist i henholdsvis 2017 og 2020 og utgjør til sammen 36,3 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Verdande vil gi en god utnyttelse av ledig kapasitet pü Norne-skipet og bidrar til forlenget levetid. Ressursene bidrar til økonomisk levetid for Norne utover 2026.

Verdande skal drives og vedlikeholdes som en integrert del av Norne. Dette inkluderer aktiviteter ved forsyningsbasen i Sandnessjøen, helikopterbasen i Brønnøysund samt bruk av lokale bedrifter innenfor ingeniørtjenester og fabrikasjon nord i Norge. Utbyggingsløsningen bestür av en havbunnsramme som kobles opp mot Norne-skipet via et nytt produksjonsrør.

Norne:

Beliggenhet: Blokkene 6608/10 og 6608/11
Oppstart: 6. november 1997
Produksjon: Olje

Verdande:

Produksjonsstart: 4. kvartal 2025.