Skip to content
no

Mer gass til Hammerfest LNG: oppstart av Askeladd

(UTC)
Hammerfest LNG-anlegget i vinterdrakt
LNG-anlegget i Hammerfest
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Første fase av Askeladd vil bringe 18 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til markedet via Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya.

Askeladd er et satellittfelt til Snøhvitfeltet og er bygget ut som en undersjøisk tilknytning (tie-in) til Snøhvit-anlegget og Hammerfest LNG.

Thor Johan Haave - portrett
Thor Johan Haave, ansvarlig for driften av Hammerfest LNG

– Askeladd produserer nå, gassen vil bidra til å forlenge platåproduksjonen fra Hammerfest LNG på Melkøya med opptil tre år, sier Thor Johan Haave som er ansvarlig for driften av Hammerfest LNG.

Ved normal produksjon leverer Hammerfest LNG (heretter HLNG) 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer behovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5% av all norsk gasseksport.

– HLNG bidrar med vesentlige volumer til kunder i Europa og gassen fra Barentshavet forsterker vår posisjon som en forutsigbar og pålitelig gassleverandør. Askeladd og andre prosjekter i regionen vil sikre videre verdiskapning og produksjon fra HLNG i flere tiår, fortsetter Haave.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor

Prosjektet var opprinnelig ferdigstilt i 2020, men oppstart måtte vente til anlegget på Melkøya kom i produksjon igjen etter brannen samme år. Utbyggingen ble levert på plan og 650 millioner kroner under kostnadsestimatet på 5,2 milliarder kroner.

– Det ble utført drøyt 1,5 millioner arbeidstimer i prosjektet, flest av leverandørene våre. Askeladd bidro i prosjektperioden med 250 – 300 årsverk i Nord Norge, hovedsakelig i Hammerfest. I tillegg har mange ansatte og leverandører bidratt til å starte opp igjen Hammerfest LNG, som gjør det mulig å fase inn både Askeladd og kommende prosjekter, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Askeladd er det første av flere prosjekter i videreutviklingen av Snøhvit-feltet og infrastrukturen rundt HLNG. Neste ut er Askeladd Vest med to nye brønner som knyttes opp til eksisterende infrastruktur, før videreutviklingen fortsetter med landkompresjon og elektrifisering gjennom Snøhvit Future prosjektet.

Brønnrammer på rekke hos Polarbase, Hammerfest
Brønnrammer til Askeladd og Johan Castberg på geledd hos Polarbase i Hammerfest.
(Foto: Jan Arne Wold / Equinor)