Skip to Content
no

Johan Sverdrup fase 2 i produksjon

(UTC)Last modified
Johan Sverdup-feltet i Nordsjøen
Johan Sverdup-feltet i Nordsjøen
(Foto: Lizette Bertelsen & Jonny Engelsvoll / Equinor)

15. desember klokka 11:15 startet produksjonen fra Johan Sverdrup fase 2.

Når Johan Sverdrup-feltet produserer på platå kommer hvert tredje norske oljefat fra gigantfeltet, som i flere tiår vil være viktig for høye og stabile energileveranser fra Norge.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor

– Nå er hele Johan Sverdrup-feltet i produksjon. Dette er en gledens dag for oss og for partnerne våre: Aker BP, Petoro og TotalEnergies, men også for Norge og Europa. Johan Sverdrup bidrar med store og viktige energileveranser og slik markedssituasjon er nå vil mesteparten av volumene gå til Europa, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

På platå vil Johan Sverdrup-feltet produsere 720.000 fat olje hver eneste dag og det er en ambisjon å øke dette til 755.000 fat per dag. Det vil si at Johan Sverdrup alene kan dekke 6-7 prosent av det daglige oljebehovet i Europa. Utvinnbare volumer i Johan Sverdrup-feltet er på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup fase 2-prosjektet består av en ny plattform, fem nye havbunnssystemer, 28 nye brønner, en ny modul til eksisterende stigerørsplattform samt tilrettelegging av kraft fra land til Utsirahøyden. Johan Sverdrup fase 2-prosjektet er levert som planlagt på tid og kost til tross for korona-pandemien:

– Det har vært krevende og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å få prosjektet trygt i mål, både partnere, våre egne ansatte og ikke minst leverandørene, sier Tungesvik,

Over 90 prosent av leveransene til Johan Sverdrup fase 2 har norsk fakturaadresse og mange av leverandørene var også med på første del av utbyggingen av det svært lønnsomme prosjektet. Utbyggingen av hele Johan Sverdrup-feltet har en balansepris på under 15 dollar per fat.

Marianne M. Bjelland - portrett
Marianne M. Bjelland, utforsknings- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup- og Martin Linge-områdene

Johan Sverdrup-feltet får kraft fra land gjennom kabler fra Haugsneset i Rogaland. Den første kabelen forsyner i dag de fire første plattformene på Johan Sverdrup-feltet med strøm. Den nye kabelen forsyner den femte plattformen samt resten av installasjonene på Utsirahøyden.

– Til sammen gir dette en samlet reduksjon av CO2-utslipp på 1,2 millioner tonn per år, tilsvarende ca 2,5% av Norges utslipp i 2021 Elektrifisering er et av de viktigste tiltakene for å kunne utvikle norsk sokkel videre mot målet om netto null klimautslipp i 2050, sier Marianne M. Bjelland, utforsknings- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup- og Martin Linge-områdene.

Johan Sverdrup har vært i stabil produksjon i over tre år. Det er estimert at feltet bidrar med mer enn 3 400 årsverk hvert år og produksjonen fra feltet har allerede gitt solide bidrag til den norske velferdsstaten. 82 prosent av inntektene fra Johan Sverdrup-feltet går til staten gjennom skatt og direkte eierandel, med et samlet anslag på om lag 900 milliarder kroner over feltets levetid.

– Jeg er stolt over at vi nå har satt hele Johan Sverdrup-feltet i drift på en trygg og sikker måte. Nå skal vi gjennom flere tiår sikre stabile energileveranser samtidig som vi bidrar til norsk verdiskaping i lang tid framover, sier Bjelland.