Skip to content

Krafla bygges ut med banebrytende konsept

(UTC)Last modified
Krafla feltillustrasjon
Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) utgjør til sammen området kalt NOAKA
(Illustrasjon: Aker BP)

Equinor har sammen med Aker BP tatt en investeringsbeslutning og overleverer i dag plan for utbygging og drift for Krafla til olje- og energiministeren.

Aker BP skal bygge ut Krafla sammen med Fulla- og Nord for Alvheim-funnene i samme område.

Krafla ble påvist i 2011 og utvinnbare ressurser er estimert til 325 millioner fat oljeekvivalenter. Samlet investeringsbeløp for Krafla er om lag NOK 46 milliarder (2022-kroner).

– Med Krafla flytter vi igjen grensene for hva som er mulig å få til på norsk sokkel. Krafla er utviklet med en rekke teknologiske nyvinninger og høy grad av digitalisering, automatisering og fjernstyring, som sammen setter en ny standard for framtidige utbygginger til havs. Med en helt ny driftsmodell vil det teknologisk innovative designet styrke sikkerheten, kutte driftskostnader og gi CO2-utslipp fra produksjonen nær null, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Den ubemannede Krafla-plattformen er den første i sitt slag. Den vil bli fjernstyrt fra land og bygges uten helikopterdekk, boligkvarter og livbåter. Tilkomst og opphold skjer ved bruk av støttefartøy. For å kunne realisere det ubemannede konseptet, er systemer og funksjoner redusert til det helt nødvendige. Løsningene er enkle, robuste og kan driftes uten manuelle operasjoner.

Det er valgt framtidsrettede løsninger som legger til rette for stor grad av datadrevne beslutninger basert på kontinuerlig overvåkning av prosesser og utstyr. For eksempel vil digitale tvillinger brukes til å optimalisere vedlikeholdsplanlegging. Vedlikeholdet planlegges gjennomført som en årlig kampanje.

Med kraft fra land vil Krafla vil være i verdenstoppen for lave CO2-utslipp fra produksjonen, beregnet til 0,4 kg per fat oljeekvivalenter.

Aker BP overtar som operatør

Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) utgjør til sammen området kalt NOAKA.

Equinor og Aker BP inngikk i juni en avtale om overføring av operatørskapet for utbyggingsfasen og videre drift av Krafla til Aker BP i forbindelse med PUD-innleveringen. Samtidig foreslår partnerskapene at NOA og Krafla endrer navn til henholdsvis Hugin og Munin, og at hele NOAKA-området blir kalt Yggdrasil.

– En samordnet utbygging av hele området vil gi de beste forutsetningene for en effektiv prosjektgjennomføring og for sikker og effektiv drift av feltene. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Aker BP i utbyggings- og driftsfasen, sier Bokn.

Totalt investeringsbeløp for NOAKA er beregnet til NOK 115 milliarder (2022-kroner). Samlet ressursanslag som er grunnlag for investeringsbeslutning i området er 103 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er stort potensial for mer leteaktivitet i området, noe som kan øke ressurstilfanget og lønnsomheten ytterligere. Funn nær eksisterende infrastruktur kan hurtig bringes til markedet med lave kostnader og lave klimagassutslipp fra produksjonen.

Gruppebilde av representanter som leverer utbyggingsplanene
Representanter fra Equinor, Aker BP og LOTOS leverer PUD for NOAKA-området til olje- og energiminister Terje Aasland.
(Foto: Bård Gudim / Aker BP)

Fakta om Krafla

 • Krafla (letebrønn 30/11-8S) ble påvist i 2011.
 • Utvinnbare ressurser i Krafla er estimert til totalt 52 millioner standard kubikkmeteroljeekvivalenter, tilsvarende totalt 325 millioner fat oljeekvivalenter. Herav 22,2 milliarder standard kubikkmeter gass (140 millioner fat oljeekvivalenter), 19,5 millioner standard kubikkmeter olje (123 millioner fat oljeekvivalenter) og 10,1 millioner standard kubikkmeter NGL (63 millioner fat oljeekvivalenter).
 • Krafla vil bli utviklet med en ubemannet produksjonsplattform med fem havbunnsrammer koblet til en produksjons-, bore- og boligplattform på NOA for prosessering av olje og produsert vann. Innretningen vil bli styrt fra Aker BPs kontrollrom i Stavanger.
 • Gassen vil bli transportert til Kårstø og derfra videre til kontinentet. Oljen vil bli transportert til Stureterminalen.
 • Planlagt produksjonsstart for Krafla er i 2027, etter at NOA og Fulla har startet opp.

Fakta om NOAKA

 • Funnene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) utgjør til sammen NOAKA-området, mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen.
 • Eierandelene i området er som følger:
  - Krafla: Equinor 50% (operatør), Aker BP 50%
  - Fulla: Aker BP 47,7% (operatør), Equinor 40%, LOTOS 12,3%
  - NOA: Aker BP 87,7% (operatør), LOTOS 12,3%
 • NOA vil få en produksjons-, bore- og boligplattform som vil være periodevis ubemannet eller lavt bemannet, og som Krafla og Frøy vil bli tilknyttet.
 • Konseptet består i tillegg av en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer i området.
 • Utvinnbare ressurser i NOAKA-området er estimert til rundt 103 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter.
 • Totalt investeringsbeløp for NOAKA-området samlet er NOK 115 milliarder (2022-kroner).
 • Området planlegges utbygd med kraft fra land (Samnanger). Aker BP er operatør for dette fellesforetaket.
 • Equinor er operatør for fellesforetakene som vil bygge en oljerørledning som kobles til Grane-rørledningen som går til Stureterminalen og en gassrørledning til Statpipe.
 • Planlagt produksjonsoppstart er i 2027.

Siste nyheter