Skip to content

Overføring av operatørskapet for Krafla fra Equinor til Aker BP

(UTC)Last modified
Krafla feltillustrasjon

Equinor og Aker BP har signert en intensjonsavtale om overføring av operatørskap for Krafla fra Equinor til Aker BP. Aker BP vil dermed bli operatør i alle funnene i NOAKA-området - Krafla, Fulla og Nord for Alvheim.

Equinor og Aker BP er operatør for hvert sitt feltutviklingsprosjekt i området og er kommet til enighet om at én operatør vil være det beste for den videre utviklingen av prosjektene.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.
(Foto: Flemming Stene / Equinor ASA)

Equinor er i dag operatør for Krafla i nord og Aker BP er operatør for NOA Fulla i sør. Én operatør vil ha gode forutsetninger for effektiv prosjektgjennomføring og for sikker og effektiv drift av feltene. Det vil gi større synergier mellom de to utbyggingene og færre grensesnitt.

– Dagens avtale er et resultat av et godt samarbeid de siste årene, bygget på gjensidig tillit og felles ambisjon om å skape varige forbedringer og effektiv drift på norsk sokkel. At Aker BP overtar operatørskapet for prosjektgjennomføring og drift av Krafla, basert på konseptet som Equinor har utviklet, vil være den beste løsningen for veien videre, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Equinor vil fremover sikre overføring av kompetanse og erfaring om Krafla-konseptet til Aker BP og samarbeidet vil fortsette videre i utbyggingsfasen.

– Aker BP og Equinor har jobbet veldig godt sammen de siste årene om utviklingen av NOAKA. Vi er stolte over å kunne ta på oss operatørskapet for Krafla, for å sikre effektiv prosjektgjennomføring og drift av hele området på vegne av partnerskapene, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Rettighetshaverne vil søke departementet om operatørskifte. En overføring vil skje når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene.

Equinor vil fortsatt være en betydelig partner i området og vil beholde sin eksisterende eierandel på 50 prosent i Krafla og 40 prosent i Fulla. Selskapene vil i felleskap levere PUD-ene for NOA Fulla og Krafla som planlagt innen utgangen av året.

Med investeringer i størrelsesorden 10 milliarder US dollar er utviklingen av området en av de neste store utbyggingene på norsk sokkel. En høy andel av kontraktene vil tilfalle norske leverandører og gi store ringvirkninger i hele landet.

Fakta om NOAKA

 • NOAKA-området ligger mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen.
 • Området består av funnene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim.
 • Equinor er operatør for Krafla i nord, Aker BP for NOA Fulla i sør. LOTOS Exploration and Production er også lisenspartner i området.
 • Eierandelene i området er som følger:
  - Krafla: Equinor 50%, Aker BP 50%
  - Fulla: Aker BP 47.7%, Equinor 40%, LOTOS 12.3%
  - NOA: Aker BP 87.7%, LOTOS 12.3%
 • Utvinnbare ressurser i NOAKA-området er estimert til rundt 600 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagte investeringer er foreløpig beregnet til 10 milliarder US dollar.
 • Aker BP og Equinor deler ambisjonen om å bygge ut NOAKA-området med lave utslipp, og høy grad av digitale og framtidsrettede løsninger både i prosjektfasen og driftsfasen.
 • Konseptet består av en produksjons- bore- og boligplattform på NOA som vil være periodevis ubemannet eller lavt bemannet. Frøy-feltet re-utvikles med en normalt ubemannet brønnhodeplattform som knyttes inn til NOA. En ubemannet produksjonsplattform på Krafla knyttes inn til NOA for prosessering av olje og produsert vann.
 • Konseptet består i tillegg av en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer i området.
 • Området planlegges utbygd med kraft fra land.
 • Planlagt produksjonsoppstart er i 2027.