Skip to Content
no

Gassfunn i Norskehavet

(UTC)Last modified
Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.
Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.
(Foto: Woldcam / Equinor)

Equinor og partnerne Wintershall Dea og Petoro har gjort et kommersielt gassfunn i utvinningstillatelse1128, anslått til å være mellom to og elleve milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, eller omlag 12-69 millioner fat oljeekvivalenter.

Undersøkelsesbrønnene 6605/1-2 S&A i Norskehavet ble boret av riggen Deepsea Stavanger.

Funnet Obelix Upflank ble gjort om lag 23 kilometer sør for gassfunnet Irpa og 350 kilometer vest for Sandnessjøen.

Dette er det første funnet gjort på norsk sokkel i 2023, og er de første brønnene i produksjonslisensen som ble tildelt i TFO-tildelingen i 2020, med Equinor som operatør.

Grete B. Haaland - portrett
Grete B. Haaland, områdedirektør for Utforskning og produksjon nord.

– Vi trenger å finne mer gass på norsk sokkel. Funn nær eksisterende infrastruktur trenger mindre volum for å utvikles lønnsomt og kan raskt settes i produksjon med lave CO2-utslipp. Dette funnet vil vi sammen med våre partnere vurdere for tilknytning til Irpa, som vi nylig leverte plan for utbygging og drift for, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for Utforskning og produksjon nord.

Irpa er en undervannsutbygging som skal knyttes til Aastad Hansteen-plattformen. Irpa vil forlenge levetiden til Aasta Hansteen med sju år, og bidra til mer aktivitet på forsyningsbasen i Sandnessjøen, for helikopterbasen i Brønnøysund og for driftsorganisasjonen i Harstad.

Partnere: Equinor 70 %, Petoro 20% og Wintershall Dea 10%.

Kart over funnet Obelix Upflank.
Kart over funnet Obelix Upflank.