Skip to content

Gassfunn i Norskehavet

(UTC)Last modified
Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.
Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.
(Foto: Woldcam / Equinor)

Equinor og partnerne Wintershall Dea og Petoro har gjort et kommersielt gassfunn i utvinningstillatelse1128, anslått til å være mellom to og elleve milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, eller omlag 12-69 millioner fat oljeekvivalenter.

Undersøkelsesbrønnene 6605/1-2 S&A i Norskehavet ble boret av riggen Deepsea Stavanger.

Funnet Obelix Upflank ble gjort om lag 23 kilometer sør for gassfunnet Irpa og 350 kilometer vest for Sandnessjøen.

Dette er det første funnet gjort på norsk sokkel i 2023, og er de første brønnene i produksjonslisensen som ble tildelt i TFO-tildelingen i 2020, med Equinor som operatør.

Grete B. Haaland - portrett
Grete B. Haaland, områdedirektør for Utforskning og produksjon nord.

– Vi trenger å finne mer gass på norsk sokkel. Funn nær eksisterende infrastruktur trenger mindre volum for å utvikles lønnsomt og kan raskt settes i produksjon med lave CO2-utslipp. Dette funnet vil vi sammen med våre partnere vurdere for tilknytning til Irpa, som vi nylig leverte plan for utbygging og drift for, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for Utforskning og produksjon nord.

Irpa er en undervannsutbygging som skal knyttes til Aastad Hansteen-plattformen. Irpa vil forlenge levetiden til Aasta Hansteen med sju år, og bidra til mer aktivitet på forsyningsbasen i Sandnessjøen, for helikopterbasen i Brønnøysund og for driftsorganisasjonen i Harstad.

Partnere: Equinor 70 %, Petoro 20% og Wintershall Dea 10%.

Kart over funnet Obelix Upflank.
Kart over funnet Obelix Upflank.

Fakta om Irpa

 • Funnet: Irpa (tidligere Asterix (6705/10-1) er et gassfunn i Vøringbassenget i Norskehavet, rundt 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen.
 • Funnet ble påvist i 2009 og inneholder 19,3 milliarder Sm3 gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat forventede utvinnbare ressurser, om lag 124 millioner f.o.e. til sammen.
 • Partnerskapet: Equinor Energy AS (operatør) 51%, Wintershall DEA (19%), Petoro (20%), Shell (10%).
 • Irpa-funnet yil bygges ut med tre brønner og en 80-km lang rørledning til Aasta Hansteen.
 • Vanndybden er 1350 meter.
 • Anslått arbeidstimer offshore under utbygging og modifikasjoner: 294.000.
 • PUD-innlevering: November 2022.
 • Investeringskostnaden er på 14,8 milliarder (2022-kroner).
 • Irpa vil forlenge levetiden til Aasta Hansteen med syv år, fra 2032 til 2039.

Fakta om Aasta Hansteen-feltet

 • Asta Hansteen ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.
 • Feltet kom i produksjon 16. desember 2018. Snefrid Nord startet mot slutten av 2019.
 • Gass transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen for videre eksport til Storbritannia. Produsert kondensat lastes på tankskip og fraktes til markedet.
 • Antatt utvinnbart volum, inkludert Snefrid Nord, er 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 million Sm3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter.
 • Aasta Hansteen-feltet driftes fra Harstad. Forsyningsbasen ligger i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.