Skip to content

Nytt funn ved Troll-feltet i Nordsjøen

(UTC)
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Jan Arne Wold/Elisabeth Sahl - Equinor)

Equinor har funnet olje og gass nær Troll-feltet i Nordsjøen. Dette er det syvende funnet i dette området siden høsten 2019.

Funnet bærer navnet Røver Sør, og har en foreløpig beregnet størrelse på mellom 17 og 47 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, der olje utgjør den største andelen.

Equinor er operatør for utvinningstillatelsen. Partnerne er DNO, Wellesley Petroleum og Petoro.

Geir Sørtveit - portrett
Geir Sørtveit, Equinors områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest.
(Foto: Aline Massuca / Equinor)

– Funn nær eksisterende infrastruktur er viktig for å opprettholde olje- og gassproduksjonen fra norsk sokkel. De trenger mindre volum for å oppnå lønnsomhet og kan hurtig settes i produksjon med lave CO2-utslipp. Nærheten til Troll-feltet og andre funn vi har gjort i området gjør at vi allerede nå kan si at dette er kommersielt og drivverdig, sier Geir Sørtveit, Equinors områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest.

De to letebrønnene som utgjør funnet, ble boret av Transocean Spitsbergen.

De seks funnene som Equinor tidligere har gjort i dette området er:

 • Echino Sør: 2019
 • Swisher: 2020
 • Røver Nord: 2021
 • Blasto: 2021
 • Toppand: 2022
 • Kveikje: 2022

Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på funnene, men et gjennomsnitt av de ulike estimatene gir et totalvolum på ca 350 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer et middels stort norsk oljefelt og er på størrelse med Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

– Equinor har startet feltutviklingsprosjekter for å kunne utvikle disse funnene på en samordnet måte ved å utnytte eksisterende infrastruktur, i samarbeid med våre partnere. Dette funnet vil bli en del av dette arbeidet, sier Sørtveit.

Den neste letebrønnen i området har fått navnet Heisenberg. Resultatene fra denne ventes i mars. Det er planlagt flere letebrønner i området senere i år.

Equinors letestrategi

 • Vi vil lete etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom førti år.
 • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover.
 • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes.
 • Vi vil bore brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet og lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid og lav karbonintensitet.
 • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Siste nyheter