Skip to content

EnBW og Equinor med felles satsing på tyske havvindmuligheter i 2023

(UTC)
Dudgeon Offshore Wind Farm
Dudgeon Offshore Wind Farm
(Foto: George Tweed / Equinor)

EnBW og Equinor kunngjør i dag en felles satsing på utvikling av havvind.

– I et sterkt internasjonalt felt er vi glade for å samarbeide med en sterk partner som Equinor og å utvikle havvind basert på de to selskapenes samlede kompetanse. EnBW er et ledende selskap innen havvind i Tyskland. I samarbeid med Equinor, et stort internasjonalt havvindselskap, vil vi fortsette å bidra betydelig til en klimavennlig energiframtid i Tyskland og Europa, sier Michael Class, leder for porteføljeutvikling, fornybar, i EnBW.

– Equinor har en lang historie i Tyskland, og vi ser på de kommende havvindmulighetene med stor interesse, sier Jens Økland, direktør for forretningsutvikling, fornybar, i Equinor.

– Vi ser fram til å samarbeide med EnBW. Sammen kombinerer vi vår sterke kompetanse på fornybarprosjekter i Tyskland med internasjonal offshore-erfaring, noe som trengs for å levere bærekraftig, pålitelig og rimelig energi, sier han.

Jens Økland (til venstre) and Michael Class
Jens Økland (t.v.), direktør for forretningsutvikling fornybar i Equinor, og Michael Class, leder for porteføljeutvikling, fornybar, i EnBW.

Pressekontakter:

EnBW
Miriam Teige
Pressetalsperson, vindkraft
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Schelmenwasenstrasse 15
70567 Stuttgart
Tlf +49 (0)711 289-88229
Mobil +49 151 51175536
E-post: miriam.teige@enbw.com

Equinor
Magnus F. Eidsvold
Mediatalsperson Fornybar, Markedsføring og midtstrøm
Tlf +47 975 28 604
E-post: mfei@equinor.com

Om EnBW

Videreutvikling av fornybar energi i Tyskland og utvalgte utenlandske markeder er et sentralt element av EnBWs vekststrategi. Siden selskapet ble omstrukturert i 2013, har EnBW investert nesten 5 milliarder pund i segmentet Fornybar energi med gode resultater. Ytterligere rundt 4 milliarder pund skal investeres innen 2025, fortrinnsvis i ytterligere utvikling av vind- og solenergi, noe som betyr at om lag 50 prosent av EnBWs produksjonsportefølje vil består av fornybar energi. EnBW var blant pionerne innen havvindkraft med sin havvindpark Baltic 1 i Østersjøen. I januar 2020 ferdigstilte selskapet Tysklands største havvindkraftprosjekt, EnBW Hohe See og Albatros, med en samlet kapasitet på 609 megawatt. Havvindparken He Dreiht, med en kapasitet på 900 megawatt, vil bli koplet til nettet i 2025. He Dreiht vil bli drevet uten statlige subsidier som første helt kommersielle havvindprosjektet i Tyskland. Videre utvikler EnBW og bp Morgan, Mona og Morven, tre vindparker i Irskesjøen med en samlet kapasitet på 5,9 GW.

EnBW er en av de største energileverandørene i Tyskland og Europa, med en bemanning på rundt 26.000 ansatte. Selskapet leverer elektrisitet, gass, vann, sammen med infrastruktur og energirelaterte produkter og tjenester til om lag 5,5 millioner kunder. Installert fornybar energikapasitet vil utgjøre 50 prosent av EnBWs produksjonsportefølje innen utgangen av 2025. Dette har allerede merkbar innvirkning på reduksjon av CO-utslipp, som EnBW planlegger å halvere innen 2030. EnBW har som mål å bli et klimanøytralt selskap innen 2035.

Om Equinor

Equinor ønsker å ta en ledende posisjon i energiomstillingen. Det internasjonale energiselskapet har et bredt energitilbud og er Europas største gassleverandør. Selskapet har en voksende portefølje innen havvind i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa, og er engasjert i ulike hydrogenprosjekter i Europa.

Selskapet har havvindparker i produksjon og under utbygging i Tyskland, Storbritannia, Polen og Norge, og er sterkt til stede i Nordsjøen og Østersjø-regionen. Nylig annonserte Norge og Tyskland et samarbeid for å utvikle verdikjeder i stor skala for lavkarbon-hydrogen. Equinors havvindambisjoner i Tyskland er å få tilgang til muligheter og benytte selskapets internasjonale offshore-erfaring til å utvikle prosjekter i stor skala som skaper verdi og leverer lokalt produsert fornybar energi ved å samarbeide tett med lokale partnere.

Equinor har ambisjon om å øke sin fornybarkapasitet til 12–16 GW innen 2030, og en stor del av dette vil bli realisert i Nordsjøen og Østersjøen.

Siste nyheter