Skip to content

Årets andre funn ved Troll-feltet i Nordsjøen

(UTC)
Troll B helikopterdekk
Troll B helikopterdekk
(Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Equinor har igjen funnet olje og gass nær Troll-feltet i Nordsjøen. Dette er Equinors åttende funn i området siden 2019.

Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass. Funnet kalles Heisenberg og brønnen ble boret av Deepsea Stavanger. Equinor ser operatør og DNO er partner.

Funnet vurderes som kommersielt interessant, blant annet fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur knyttet til Troll B-plattformen. Men det er behov for en avgrensningsbrønn for å få et mer presist estimat av størrelsen før man kan konkludere om volumene kan utvinnes. Det vurderes å bore avgrensningsbrønnen i 2024.

Geir Sørtveit - portrett
Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor
(Foto: Aline Massuca / Equinor)

– Vår letemodell for området rundt Troll fortsetter å levere. Med funn i åtte av ni letebrønner nærmer vi oss en funnrate på 90%. Vi planlegger å lete videre i området, samtidig som vi ser på mulige utbyggingsløsninger for funnene som er gjort. Vi har god infrastruktur i området og kan raskt bringe konkurransedyktige fat herfra til markedet med lave kostnader og lave CO2-utslipp, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor.

Fem av de åtte funnene er gjort i lisenser som er tildelt gjennom TFO-runder.

Det er bare litt over en måned siden Equinor sammen med partnere gjorde funnet Røver Sør i samme området. For to uker siden kjøpte Equinor seg opp og økte sine eierandeler i fire av funnene som er gjort i området.

  • De syv tidligere funnene er: Echino Sør, Swisher, Røver Nord, Blasto, Toppand, Kveikje og Røver Sør.

Equinors letestrategi

  • Vi leter etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom femti år.
  • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover.
  • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes.
  • Vi borer brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet og lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid og lav karbonintensitet.
  • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Siste nyheter