Skip to content

Utvider fornybarporteføljen i Polen

(UTC)
Vindparken Wilko
Vindparken Wilko ligger i Wielkopolska-provinsen.
(Foto: Łukasz Fiedorowicz / Wento)

Equinor kjøper vindpark på land på 26 MW i Polen fra Helios Group. Med denne investeringen utvider Equinor sin brede tilstedeværelse i Polen.

Oppkjøpet understøtter strategien om å utvikle Equinor som markedsdrevet kraftprodusent.

Vindparken Wilko ligger i Wielkopolska-provinsen, og skal drives av Wento, Equinors datterselskap i Polen.

Vindparken vil umiddelbart inngå i Equinor sin produserende portefølje og bidra med kontantstrøm. Samlet årlig produksjon er anslått til 105 GWh kraft, tilsvarende forbruket til om lag 50.000 polske husstander.

– Equinors fornybarstrategi er å tilby pålitelig og fleksibel kraft i utvalgte markeder. Gjennom datterselskapet Wento har vi allerede bygd en sterk solportefølje i Polen. Ved å utvide porteføljen til også å inkludere vindkraft på land, utvikler vi Wento til å bli en fornybar kraftprodusent på tvers av ulike teknologier, sier Olav Kolbeinstveit, fornybardirektør for landbasert virksomhet og markeder i Equinor.

Michał Jerzy Kołodziejczyk (t.v.) og Olav Kolbeinstveit - portretter
Michał Jerzy Kołodziejczyk (t.v.), Equinors landsjef i Polen, og Olav Kolbeinstveit, fornybardirektør for landbasert virksomhet og markeder i Equinor.

Solenergi og landbasert vindkraft har vanligvis komplementære produksjonsprofiler, slik at solenergi kan kompensere for lavere vindkraftproduksjon, og vice versa. En kombinasjon av de to teknologiene kan derfor gi mer pålitelig kraftproduksjon, redusere porteføljerisiko, og skape mer verdi.

Den produserte kraften vil bli håndtert av Equinors tradingselskap Danske Commodities (DC) i det polske markedet.

– Vi fortsetter å utvikle oss som en markedsdrevet kraftprodusent i utvalgte markeder, og Danske Commodities sikrer distribusjonskanaler for vår kraftportefølje og setter oss i stand til å levere kraft fra ulike kilder. DC har over 10 års erfaring i det polske kraftmarkedet, sier Kolbeinstveit.

Polens energiproduksjon er fremdeles dominert av konvensjonelle energikilder, der størsteparten kommer fra kull. Som en pålitelig energipartner for Polen ønsker Equinor å støtte landets energiomstillings- og avkarboniseringsambisjoner.

– Diversifisering av produksjonskilder og energiforsyning er avgjørende for vellykket avkarbonisering av Polen og styrking av landets energisikkerhet. Med denne avtalen kan vi utvide vårt brede energitilbud, som omfatter gassforsyning gjennom Baltic Pipe, havvindprosjekter i stor skala, solenergi, og nå også landbasert vindkraft, sier Michał Jerzy Kołodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

Poland map