Skip to content

Gassfunn ved Gina Krog i Nordsjøen

(UTC)
Detalj på Gina Krog-plattformen
Gina Krog-feltet i Nordsjøen
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinor har gjort et drivverdig gassfunn ved Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Det er et lite funn, men gassen kan settes i produksjon allerede i 2023.

Utvinnbare volumer er beregnet til å være mellom 5 og 16 millioner fat oljeekvivalenter. Brønnen ble boret av riggen Noble Lloyd Noble. Equinor er operatør med KUFPEC og PGNiG som partnere.

Funnet vurderes som kommersielt, blant annet fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur ved Gina Krog-plattformen. Brønnen er boret som en utvinningsbrønn med letemål og planen er å sette brønnen i produksjon i løpet av fjerde kvartal 2023.

Forberedelser er allerede utført på Gina Krog, slik at brønnen raskt kan settes i produksjon.

Camilla Salthe - portrett
Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Funnet vil bidra til å forlenge levetiden og styrke lønnsomheten til Gina Krog, og er viktig for hele Sleipner-området. Det vil hurtig bringe ny gass til Europa med god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen. Gina Krog er allerede elektrifisert og har ledig kapasitet. Dette viser hvor viktig det er å lete i modne områder på norsk sokkel, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Da energikrisen rammet i 2021, ble det samarbeidet tett med norske myndigheter for å levere maksimalt med gass til Europa. Gina Krog-partnerskapet økte sin gasseksport betydelig ved å eksportere gass som tidligere ble brukt til injeksjon for oljeutvinning. Samtidig utløste det behov for å framskynde prosjekter som kan forlenge levetiden for feltet. Sammen med Eirin-utbyggingen er funnet en viktig brikke i dette arbeidet.

Dette er det første kommersielle funnet i Gina Krog-lisensen siden 2011.

Equinor er operatør (58.7% med KUFPEC Norway AS (30%) og PGNiG Upstream Norway AS (11.3%) som partnere.