Skip to content

Equinor tildeles 39 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel

(UTC)
(Foto: Lone Stormoen / Equinor)

Equinor er tildelt 39 nye utvinningstillatelser av Energidepartementet i årets Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Equinor fikk 18 tildelinger i Nordsjøen, 13 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 14 av lisensene er som operatør og 25 er som partner.

– Vi er fornøyde med tildelingen. Disse lisensene gir Equinor og våre partnere nye muligheter til å videreutvikle norsk sokkel som energiprovins. Vi kjenner geologien og tror vi vil gjøre nye funn sier Jez Averty, direktør for undergrunn på norsk sokkel i Equinor.

Jez Averty - portrett
Jez Averty, direktør for undergrunn på norsk sokkel i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– En fortsatt aktiv leting er nødvendig for å dempe produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Innfasing av olje og gass fra nye funn vil trygge langsiktig aktivitet og bidra til energisikkerhet i den europeiske og britiske energiomstillingen, sier Averty.

I Norge drifter Equinor 35 plattformer med lave produksjonsutslipp og en infrastruktur for prosessering og eksport som i høy grad er nedbetalt. Funn i utbygde områder kan utvikles hurtig, med lave kostnader og med lave klimagassutslipp fra produksjon og transport.

– Vi moderniserer infrastrukturen på norsk sokkel for å møte energiomstillingen. Våre planer om elektrifisering og fortsatt kutt av egne klimagassutslipp gjør at utvinning fra nye funn i utbygde områder ikke vil øke våre utslipp fra produksjon og transport. For funn som vil kreve nye utbyggingsløsninger, vil vi planlegge for teknologiske løsninger med lave utslipp. Equinors energiomstillingsplan som kutter utslipp i tråd med Paris-avtalen, omfatter også innfasing av produksjon fra nye funn, sier Averty.

Myndighetene utvidet årets tildelingsrunde med 92 blokker nordvest i Norskehavet og vest i Barentshavet.

– Equinor har allerede Snøhvit Future og Johan Castberg under gjennomføring i nord. Vi satser nå på leting for å avdekke potensialet for gass i Barentshavet. Her samarbeider vi med Vår Energi og Aker BP for å utforske mest mulig med god riggutnyttelse, avslutter Averty.

Om Equinor og leting på norsk sokkel

  • Equinor er operatør for eller deltar i 20-30 letebrønner på norsk sokkel årlig.
  • Rundt 80 prosent skal være rundt eksisterende infrastruktur og i kjent geologi.
  • Rundt 20 prosent er nye ideer som modnes frem basert på stadig utvikling av vår kunnskap om geologien på sokkelen.
  • Eksisterende felt tømmes og produserer mindre olje og gass over tid. For å kunne møte etterspørselen, må vi fortsatt lete etter nye kilder.
  • Selv om vi beveger oss mot en karbonnøytral fremtid, trenger verden fortsatt forutsigbare, sikre og stabile energiforsyninger. Leting er avgjørende for å sikre kontinuitet i forsyningen.
  • Med tre gassprosessanlegg, ett oljeraffineri, to oljeterminaler, en LNG-fabrikk, og et rørnett på nærmere 9000 km. er den norske olje- og gassinfrastrukturen strategisk posisjonert for energileveranser til våre viktigste markeder i Europa og Storbritannia.

Siste nyheter