Skip to Content
no

2000 arbeidsplasser opprettholdes med borekontrakter på fire år

(UTC)Last modified
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

Equinor utøver på vegne av partnerskapene to opsjoner på til sammen fire år, med Archer AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Odfjell Operations AS.

Opsjonene for boretjenester på faste installasjoner på norsk sokkel sysselsetter 2000 personer årlig, og har en verdi beregnet til 18,4 milliarder kroner.

Mette H. Ottøy - portrett
Anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy
Foto: Kjetil Eide

Avtalene ble inngått i 2018 med tre opsjonsperioder på to år. Første opsjon på to år ble utøvd i 2022. Den nye kontraktsperioden gjelder i fire år fra 1. oktober 2024.

– Vi verdsetter det gode samarbeidet vi har hatt med disse leverandørene over mange år, og har derfor lagt til en fjerde opsjon på to år i tillegg til de som var avtalt i de opprinnelige kontraktene. Dette skal bidra til forutsigbarhet og legge grunnlaget for kontinuerlige forbedringer over tid. Det er et tydelig signal om at vi har langsiktige planer for samarbeidet med alle de tre leverandørene, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

I denne opsjonsrunden har Equinor gjennomført en begrenset konkurranse der boreleverandørene på enkelte faste installasjoner har blitt vurdert basert på en kombinasjon av tekniske og kommersielle kriterier.

Resultatet er noen omfordelinger mellom disse leverandørene på fire av de 19 installasjonene i kontraktsporteføljene.

Erik G. Kirkemo - portrett
Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn
Foto: Kjetil Eide

Tjenestene de bidrar med til Equinor gjelder boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 19 av Equinors faste installasjoner.

De får også støtte fra en del underleverandører til noen av disse tjenestene, noe som bidrar til ytterligere sysselsetting langs norskekysten.

– Vi kjenner disse leverandørene godt, og ser fram til å samarbeide videre om å forbedre sikkerhet, energistyring og operasjonell effektivitet. Gjennom de ulike forbedringsaktivitetene har vi ambisjoner om å opprettholde boreaktiviteten på de faste installasjonene våre i mange år fremover, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Borekontraktene gjelder følgende installasjoner – felt/tildeling:

 • Grane – Odfjell
 • Gullfaks A, B & C – Archer
 • Heidrun – KCAD
 • Johan Sverdrup – Odfjell
 • Kvitebjørn – KCAD
 • Njord – KCAD
 • Oseberg B, C, Sør & Øst – KCAD
 • Sleipner A – Archer
 • Snorre A & B – Archer
 • Statfjord A, B & C – Archer
 • Visund – Odfjell