Skip to content

Equinor og Petoro inngår avtale om å harmonisere eierandeler

(UTC)
Heidrun-feltet på Haltenbanken i Norskehavet
Heidrun-feltet på Haltenbanken i Norskehavet
Foto: Harald Pettersen / Equinor

Equinor og Petoro har inngått en verdinøytral avtale om bytte av eierandeler i Haltenbanken-området.

Equinor vil øke sin eierandel i Heidrun-feltet og Noatun-funnet, og redusere sine eierandeler i Tyrihans-feltet og Castberg-feltet, samt i Carmen- og Beta-funnene.

Kjetil Hove - portrait
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge
Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor

– Vi har en strategi om å fortsette utviklingen og verdiskapningen på norsk sokkel, og forventer å opprettholde en høy produksjon med lavere utslipp mot 2035. Samordning av eierskap rundt de store produksjonsanleggene er viktig for den langsiktige verdiskapningen, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

Heidrun og Tyrihans er to av de største produserende feltene i Halten-området i Norskehavet. Heidrun er blant feltene på norsk sokkel med lengst gjenværende levetid.

– Selv om dette er en verdinøytral avtale, vil denne samordningen av eierandeler skape mer verdi fra Halten-området for alle parter over tid. Balanserte partnerskap vil forenkle kommersielle avtaler, redusere driftskostnader, og framskynde nye utbyggingsprosjekter med tilleggsproduksjon til lavere kostnader, fortsetter Hove.

Per i dag har Equinor en liten eierandel i Heidrun-feltet på 13,0%, mens Petoro har en eierandel på 57,8%. Equinor har en stor eierandel i Tyrihans på 58,8%, mens Petoro ikke har noen eierandel der.

Når transaksjonen er gjennomført, vil Equinor eie 34,4% i Heidrun og 36,3% i Tyrihans, mens Petoro vil eie 36,4% i Heidrun og 22,5% i Tyrihans. Equinors eierandel i Johan Castberg vil være 46,3%.

Avtalen avhenger av ulike myndighetsgodkjenninger og av samtykke fra Stortinget. Avtalen trer i kraft 1. januar 2025.

Fakta

Heidrun
Endring i Equinors eierandeler: +21,4%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 34,4%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 36,4%

Tyrihans
Endring i Equinors eierandeler: -22,5%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 36,3%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 22,5%

Johan Castberg
Endring i Equinors eierandeler: -3,7%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 46,3%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 23,7%

Noatun
Endring i Equinors eierandeler: +7,5%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 27,5%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 0%

Beta
Endring i Equinors eierandeler: -10%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 50%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 10%

Carmen
Endring i Equinors eierandeler: -9,3%
Equinors eierskap etter byttehandelen: 25,7%
Petoros eierskap etter byttehandelen: 36,4%