Skip to content

Equinor starter produksjon fra Kristin Sør

(UTC)
Kristin-plattformen i Norskehavet
Kristin-plattformen i Norskehavet
(Foto: Marit Hommedal / Equinor)

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og TotalEnergies EP Norge startet produksjonen fra den første Lavrans-brønnen i Kristin Sør-området 7. juli.

Partnerskapet leverte plan for utbygging og drift (PUD) av funnene Lavrans og Kristin Q som satellitter til Kristin-feltet i 2021. Dette er første fase av Kristin Sør-prosjektet. PUD ble godkjent av myndighetene i 2022.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Kristin Sør-prosjektet viser vår strategi for å skape verdier ved å utvikle eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Sammen med våre partnere og leverandører har vi utviklet prosjektet og startet produksjonen fra Lavrans på en sikker og god måte, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

En ny havbunnsramme er installert og knyttet opp mot Kristin-plattformen, som nå prosesserer olje og gass fra den første brønnen på Lavrans-feltet. Gassen skal eksporteres gjennom rørledningssystemet til det europeiske markedet, mens oljen skal transporteres til markedet med skip via lagerskipet (FSO) Åsgard C.

Ytterligere fire brønner er planlagt i første fase av Kristin Sør-prosjektet, tre på Lavrans-feltet og en i Q-segmentet på Kristin-feltet. Sistnevnte skal bores fra en eksisterende havbunnsramme som nå er knyttet opp til Kristin SEMI.

Forventet produksjon i første fase av Kristin Sør-prosjektet er i PUD beregnet til 6,2 GSm3 gass og 1,9 MSm3 olje (totalt 58,2 millioner fat oljeekvivalenter).

Grete B. Haaland - portrett
Grete B. Haaland, direktør for utforskning og produksjon nord
(Foto: Kevin Rex Nordlander / Equinor)

– Dette er en viktig milepæl i planen vår for å fortsette å utvikle nye ressurser i et modent område i Norskehavet. Tilknytning av tilleggsressurser til våre produserende knutepunkter er en kostnadseffektiv løsning for å øke produksjonen og forlenge levetiden til feltene våre i drift. Denne løsningen bidrar til energisikkerhet og skaper arbeidsplasser i Norge, sier Grete B. Haaland, direktør for utforskning og produksjon nord.

CO2-intensiteten for utvinning og produksjon av Kristin Sør fase 1 er svært lav - under 1 kg CO2 per fat oljeekvivalenter. Utslippene vil i hovedsak komme fra prosjektets boreaktiviteter.

Norske leverandører er tildelt over 60 prosent av kontraktsverdiene i utbyggingsfasen, noe som skaper ringvirkninger langs kysten. Prosjektet er anslått å ha skapt 4000 årsverk over hele Norge, med 800 i Midt-Norge, i perioden 2020-2025.

Lavrans ble funnet i 1995, mens Kristin-feltet ble satt i produksjon i 2005. Teknisk levetid for Kristin-plattformen er beregnet til 2043, med mulighet for ytterligere forlengelse.

Partnere (Haltenbanken Vest Unit): Equinor Energy AS (54,82 %, operatør), Petoro AS (22,52 %), Vår Energi ASA (16,66 %), TotalEnergies EP Norge AS (6 %).

Kontrakter:

  • Aker Solutions/OneSubsea og underleverandører: Produksjonsanlegg på havbunnen
  • TechnipFMC og underleverandører: Fabrikasjon av rørledninger, rørlegging og havbunnsinstallasjon
  • Aibel og underleverandører: Prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon for modifikasjon av Kristin-plattformen
  • Transocean Spitsbergen: Riggkontraktør

Siste nyheter