Skip to Content
no

Empire Wind 1 tildelt kraftsalgsavtale i New Yorks fjerde anbudsrunde for havvind

(UTC)Last modified

New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) har i dag annonsert Equinors Empire Wind 1-prosjekt som en av vinnerne i sin fjerde anbudsrunde for havvind.

Tildelingen er en viktig milepæl for fremdriften av prosjektet, som kan levere 810 megawatt (MW) fornybar energi til New York. Empire Wind 1 er et allerede svært modent havvindprosjekt og har som mål å levere første kraft til New York i 2026.

Equinor og NYSERDA vil nå forhandle om en endelig kraftsalgsavtale Offshore Wind Renewable Energy Certificate (OREC) med forventet kontraktgjennomføring innen Q2 2024.

Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar.
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar.

– Dagens tildeling er en viktig milepæl i vårt arbeid med å maksimere verdiskapingen fra Empire Wind 1, som for tiden er et av de største og mest modne fornybarprosjektene i USA. Tildelingen legger til rette for at vårt storskalaprosjekt kan bidra til New Yorks klimaambisjoner, i et vekstmarked som har vist en sterk satsing på havvind. Vi jobber målrettet for å modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av tredje kvartal i år. Ved bruk av prosjektfinansiering forventer vi over levetiden å levere en nominell egenkapitalavkastning for våre havvindinvesteringer på østkysten av USA på 12-16 %. Vi har til hensikt å selge oss ned til en ny partner på riktig tidspunkt for å øke verdien ytterligere og redusere vår eksponering, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar.

Med forbehold om signering av OREC-kontrakten med NYSERDA, forventes prosjektet å gi en realavkastning i det forventede intervallet for fornybarprosjekter på 4-8% når en ser fremover fra i dag. Etter en endelig investeringsbeslutning, som forventes midten av 2024, planlegger Equinor å bruke prosjektfinansiering, med forventet finansiell sluttføring innen utgangen av 2024. Den forventede nominelle egenkapitalavkastningen over levetiden for havvindinvesteringene på østkysten av USA er på 12-16 %. Equinor ønsker også å få inn en partner for å øke verdien og redusere eierandelen og eksponeringen.

Empire Wind 1 har allerede oppnådd flere viktige milepæler, inkludert godkjenning av sin Construction and Operations Plan (COP) fra Federal Bureau of Ocean Energy Management, og sitt artikkel 7-sertifikat fra staten New York, Certificate of Environmental Compatibility and Public Need.

25. januar 2024 kunngjorde Equinor en transaksjon med bp, der Equinor vil overta fullt eierskap i Empire Wind-lisensen og -prosjektene, og bp vil overta fullt eierskap i Beacon Wind-lisensen og -prosjektene. Denne transaksjonen er betinget av regulatorisk godkjenning, og sluttføring av transaksjonen forventes i andre eller tredje kvartal 2024.