Skip to content

Gasslekkasjer på Sleipner-feltet stanset - deler av feltet nedstengt

(UTC)
Sleipner-feltet
Sleipner
Foto: Øyvind Gravås

Det ble meldt om en gasslekkasje innenfor et lukket område tilknyttet en turbin på Sleipner A om morgenen 11. juli. Hendelsen ble raskt avklart.

I forbindelse med gjenoppstart og trykksetting oppsto det i tillegg en gasslekkasje på stigerørsplattformen Sleipner R sent mandag kveld.

Personell om bord mønstret i tråd med prosedyrene i begge situasjonene, men ble demobilisert kort tid etterpå.Ingen personer ble skadet i noen av hendelsene.

Arbeidet pågår med å gjenoppta normal drift på en sikker måte.

Myndighetene er varslet, og hendelsene vil bli undersøkt nærmere for å avdekke årsaksforhold.

Siste nyheter