Skip to content

Forslag til kandidater

Foto: Øivind Haug
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Forslag til kandidater

I overensstemmelse med punkt 3.4 i valgkomiteens instruks, kan selskapets aksjeeiere foreslå kandidater til styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Equinor ASA.

Innspill kan sendes til administrasjonen ved å sende en e-post til candidates@equinor.com.

E-posten bør inneholde følgende informasjon:

 • Kandidatforslag (fullt navn)
 • Begrunnelse
  Begrunnelsen kan inneholde informasjon om kandidatens relevante erfaring, profesjonelle kvalifikasjoner og andre verv. Det bes om at det også inkluderes informasjon om hvilket av Equinors styrende organer kandidaten foreslås til.
 • Hvem som inngir forslaget (fullt navn)
 • Antall aksjer i Equinor ASA eid av personen som inngir forslaget
  Dersom aksjene administreres av en kontofører, vennligst oppgi kontoførers navn, adresse og VPS-konto. Equinor forbeholder seg retten til å avvise forslag dersom informasjonen ikke er i overensstemmelse med Equinors aksjeeierregister.

Medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen velges for en periode på inntil to år. Dersom det viser seg nødvendig å erstatte medlemmer mellom de ordinære valgene, vil nye kandidater vurderes fortløpende etter behov.

Foreslåtte kandidater vil bli videreformidlet til valgkomiteens leder forut for det relevante valget. Equinor forbeholder seg retten til å avvise kandidatforslag uten noen nærmere begrunnelse.

Valgkomiteens leder, Nils Morten Huseby, kan kontaktes direkte på e-postadresse Nils.Huseby@ife.no