Skip to Content
no

Kort om Equinor

Foto: Einar Aslaksen
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Kort om Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi hver dag

Blant verdens største offshoreoperatører

22.000 ansatte

Nøkkelfakta

 • 21.936 ansatte (2022)
 • Statens eierandel i Equinor: 67%
 • Sum inntekter: 90.924 USD millioner (2021)
 • Egenproduksjon olje og gass 2,08 millioner fat oljeekvivalenter per dag (2021)
 • Fornybar energiproduksjon: 1,6 TWh (2021)
 • Hovedkontor: 4035 Stavanger, tlf. +47 51 99 00 00

Hvem vi er

 • Konsernsjef: Anders Opedal, fra november 2020
 • Formål: Vi omdanner naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet
 • Visjon: Vi former energiframtiden
 • Verdier: Modig, åpen, samarbeid, omtenksom
 • Strategi: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbonframtid.