Hywind Tampen: verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Det vil også bli verdens største flytende havvindpark og et viktig steg i arbeidet med å industrialisere løsninger og redusere kostnader knyttet til framtidige havvindprosjekter. 

Hywind Tampen vil bli et testmiljø for videre utvikling av havvind, med utprøving av nye og større turbiner, installasjonsmetoder, forenklet forankring, betongstrukturer og integrasjon mellom kraftgenereringssystemer for gass og havvind.

Den flytende vindparken vil bestå av elleve vindturbiner, basert på en av Equinors havvindteknologier, Hywind. Vindparken vil ha en samlet kapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med kraftig vind, vil denne prosentandelen bli vesentlig høyere.

Vindkraftløsningen vil bidra til å redusere bruken av kraft fra gassturbiner på offshore-feltene Snorre og Gullfaks, samtidig som den vil fjerne 200.000 tonn CO2-utslipp og 1000 tonn NOx-utslipp i året.

Sammen med våre partnere på Snorre- og Gullfaksfeltene fattet vi en endelig investeringsbeslutning (FID) i oktober 2019, og tildelte kontrakter til en verdi av fem milliarder kroner i samme måned.

Les om de andre vindkraftprosjektene våre:

Fakta om Hywind Tampen

Hywind Tampen-prosjektet vil bidra til videre utvikling av flytende havvindteknologi, og redusere kostnadene ved framtidige havvindparker. Dette vil skape nye industrimuligheter for Norge, lisensene og den norske leverandørindustrien i et økende globalt marked for havvind.

 • Sammen med våre partnere utvikler vi verdens første flytende havvindpark med forsyning av fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs.
 • Tar sikte på å dekke deler av kraftforsyningen til olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks med flytende vindkraft.
 • Elleve enheter med en samlet kapasitet på 88 MW.
 • Ligger om lag 140 km utenfor norskekysten.
 • Vanndybden i vindparkområdet er mellom 260 og 300 meter.
 • Betydelig reduksjon i CO2-utslipp, anslått til 200.000 tonn i året.
 • Er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem som leveres av Kværner.
 • Utstyrt med elleve turbiner av typen Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD.
 • Med en rotor på 167 meter i diameter og 81,5 meter lange blad, vil hver turbin i vindparken ha et sveipt areal på 21.900 kvadratmeter.
 • Vindturbinene vil kobles sammen i en sløyfe med et 2,5 km langt inter-array kabelnett med kapasitet på 66kV.
 • Enova har godkjent en søknad om finansiering på opptil 2,3 milliarder kroner for å støtte Hywind Tampen-prosjektet.
 • Skal etter planen startes opp i tredje kvartal 2022.