Equinors bedriftsforsamling

Her finner du oversikt over medlemmene av Equinors bedriftsforsamling.

Aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge
Nils Bastiansen,
d
irektør for aksjer i Folketrygdfondet
Greger Mannsverk, administrerende direktør, Kimek AS
Finn Kinserdal, førsteamanuensis og instituttleder på Norges Handelshøyskole (NHH)
Terje Venold, uavhengig rådgiver med ulike styreverv
Kjersti Kleven, medeier i John Kleven AS
Jarle Roth, konsernsjef i Umoe Gruppen
Kari Skeidsvoll Moe, juridisk direktør i Trønderenergi AS
Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS i Bergen
Kjerstin Rasmussen Braathen, konsernsjef i DNB ASA
Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Trond Straume, administrerende direktør i Volue AS

Varamedlemmer

1. vara: Knut Nesse, konsernsjef for Akva Group ASA
2. vara: Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør i Petro Arctic (leverandørnettverk for petroleumsprosjekter i nord)
3. vara: Martin Wien Fjell, leder for Global Customer Support i Kongsberg Maritime

Ansattvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen

Peter B. Sabel  (Tekna/NITO)
Oddvar Karlsen (Industri Energi)
Berit Søgnen Sandven (Tekna/NITO)
Frode Mikkelsen (Industri Energi)
Lars Olav Grøvik (Tekna/NITO)
Terje Enes (YS/SAFE)

Observatører for de ansatte
Per Helge Ødegård (Lederne)
Ingvild Berg Martiniussen  (Tekna/NITO)
Anne Kristi Horneland (Industri Energi)

Ansattvalgte varamedlemmer

Steinar Kåre Dale (Tekna/NITO)
Vidar Frøseth (Tekna/NITO)
Line Torset Skarsholt  (Tekna/NITO)
Steinar Alterskjær (Tekna/NITO)
Svein Olav Dyrhol  (Tekna/NITO)
Peter Gilling (Tekna/NITO)
Kjetil Gjerstad (Industri Energi)
Frank Indreland Gundersen  (Industri Energi)
Unni Elisabeth Tonning (Industri Energi)
Odd Arvid Valvatne (Industri Energi)
Jostein Mæland (Industri Energi)
Terje Herland (Lederne)
Karen Lene Tjoland (Lederne)
Marte Gundersen (Lederne)
Katrine Knarvik-Skogstø (YS/SAFE)
Porfirio Alfredo Gonzalez Esquivel (YS/SAFE)
Veronika Rodal (YS/SAFE)