Skip to content

Breidablikk — ivaretar energisikkerhet og samfunn

Breidablikk er et av de største oljefunnene på norsk kontinentalsokkel som ikke har vært utviklet – før nå. Produksjonen startet i oktober 2023. Det er et kostnadseffektivt felt som utnytter eksisterende infrastruktur og avansert digital undervannsteknologi, og vil gi betydelige ringvirkninger i Norge.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

200 millioner

Forventede reserver på nesten 200 millioner fat

22 brønner

22 brønner boret fra 4 brønnrammer

55-60,000 fpd

Forventet platåproduksjon per dag

The Grane platform

Fakta om Breidablikk

Beliggenhet: sentralt i Nordsjøen, 20 km nordøst for Grane, vest for Haugesund. Vanndybde: 130 m. Funnet: i 1992
Reserver: 30 mill. m3, ca. 190 millioner fat
Produksjon: Forventes å produsere på platånivå fra 2024 til 2026.
Teknologi: Avansert undervannsinfrastruktur, digitale løsninger, automatiserte boreprosesser og gjenbruk av eksisterende infrastruktur (Grane).

Partnerskap: Equinor Energy AS 39 % (operatør), Vår Energi ASA 34,4 %, Petoro 22,2 %, ConocoPhillips Skandinavia AS 4,4 %
Foto av Grane-plattformen: Jonny Engelsvoll /Equinor

Les mer om Breidablikk | Norsk Petroleum

Ingen plattform

Ett av de største feltene uten eget prosesseringsanlegg

1000 stillinger

Bidrar til å forlenge Grane og arbeidsplassene

90% lokalt innhold

Over 90 norske leverandører og store ringvirkninger for Norge

Kostnadseffektiv undervannsutbygging

Breidablikk er et spesielt kostnadseffektivt felt for sin størrelse, designet som en ren subsea-utbygging og utnytter eksisterende infrastruktur både offshore og onshore.

Feltet ble ferdigstilt på budsjett og begynte å produsere fire måneder før planen. Klimautslippene fra utbyggingen var betydelig lavere enn sammenlignbare utbygginger på grunn av havbunnsløsningen og utnyttelse av den eksisterende Grane-plattform. Denne plattformens operative levetid vil kunne forlenges til 2060, og dermed sikrer vi arbeidsplasser og verdiskaping for en generasjon fremover.

Prosjektet har gitt store ringvirkninger i Norge. Mer enn 90 prosent av kontraktsverdien har gått til leverandører med norsk fakturaadresse. Hovedleverandører er Odfjell Drilling i Bergen, Aker Solutions, med store leveranser fra Egersund, Wood Group i Sandefjord, og TechnipFMC, fra deres spolebase på Orkanger.

Investeringene i prosjektet forventes å være i overkant av 21 milliarder kroner (2023-verdi).

Grane-plattformen sett fra Floatel Superior. Foto: Hege Lindqvist
Breidablikk tilknyttes Grane-plattformen via rørledning. Foto: Hege Lindqvist

Utviklingsløsning

Det er fortsatt betydelige ressurser igjen i bakken og vi har en infrastruktur i verdensklasse på norsk sokkel. Breidablikk-utbyggingen viser hvordan en kompetent norsk petroleumsnæring fortsetter å utvikle innovative, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger med god samfunnsøkonomi.

Feltet inneholder rundt 30 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, som er omtrent 190 millioner fat olje.

Breidablikk-utbyggingen består av en havbunnsløsning med 22 oljeproduserende brønner fra fire brønnrammer.

Feltet er knyttet tilbake til Grane-plattformen for prosessering før oljen sendes i rør til Stureterminalen, hvorfra den hovedsakelig skal fraktes til Europa. Produksjonen blir overvåket av høyteknologiske digitale verktøy fra vårt integrerte operasjonssenter på Sandsli, for å sikre høy verdiskaping fra brønnene.

Utbyggingen av Breidablikk-feltet inkluderer en egen kabel for forsyning av elektrisk kraft og fiberoptisk kommunikasjon fra Grane-plattformen. Dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnadene knyttet til eventuell videreutvikling av feltet, i tillegg til
legge til rette for bruk av dokkingstasjoner for undervannsdroner på havbunnen.

Breidablikk fases inn i en periode med fallende oljeproduksjon fra Grane og vil derfor bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen.