Skip to content

Hydrogen i Storbritannia

Foto: Shutterstock
  1. Hjem
  2. Energi
  3. Hydrogen
  4. Hydrogen i Storbritannia

Vi hjelper Storbritannia på veien til netto nullutslipp

Equinor jobber med flere hydrogenprosjekter i Storbritannia med partnere som SSE Thermal og Cadent.

H2H Saltend: Det første steget mot nullutslipp i Humber-regionen i England

Dette prosjektet er et modig, men praktisk, første skritt mot å skape verdens første industriklynger med netto nullutslipp innen 2040. Prosjektet kan spille en ledende rolle i Storbritannias utvikling mot netto nullutslipp innen 2050, fornye Storbritannias mest karbonintensive industriklynge og skape muligheter som vil gjøre Storbritannia til et foregangsland i en global hydrogenøkonomi.

Aldbrough H2-lager

Det foreslåtte hydrogenlageret i Aldbrough kan være i drift innen utgangen av dette tiåret. Innledningsvis er forventet kapasitet på minst 320 gigawatt-timer (GWh), som er nok til å drive over 860 hydrogenbusser i ett år.

Avkarboniseringen av fleksibel kraftproduksjon er avgjørende for å nå netto nullutslipp innen 2050. For å balansere tilbud og etterspørsel etter hydrogen, spesielt fra fornybare kilder, er lagring essensielt. Derfor vil Equinor og SSE Thermal gi dette eksisterende lagringsanlegget for naturgass på kysten av East-Yorkshire et nytt formål ved å lagre hydrogen.

Les mer på prosjektets nettside

Keadby Hydrogen Power station

Det foreslåtte kraftverket Keadby Hydrogen Power Station i North Lincolnshire kan bli verdens første 100 prosent hydrogendrevne kraftverk med null utslipp ved forbrenning.

Avkarboniseringen av fleksibel kraftproduksjon er avgjørende for å nå netto nullutslipp innen 2050. Derfor utvikler Equinor og SSE Thermal hydrogenkraftverk, som det i Keadby.

SSE Thermal og Equinor samarbeider også om Keadby Carbon Capture Power Station som kan bli et nytt kraftverk på 910MW i North Lincolnshire, utstyrt med karbonfangstteknologi for å fjerne CO2 fra utslippene.

Les mer på prosjektets nettside

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

H21 North of England: Slik kan hydrogen hjelpe Storbritannia med å oppnå netto nullutslipp.

H21 North of England

Dette prosjektet er utviklet i samarbeid med den britiske gassleverandøren Cadent. Prosjektet bygger videre på den originale Leeds City Gate, og har et konseptdesign for omlegging til hydrogen i Nord-England mellom 2028 og 2035.

Dette inkluderer 3,7 millioner husstander (cirka 85 TWh per år, som representerer 12,5 prosent av nettobefolkningen i Storbritannia) fordelt på storbyområder som Leeds, Bradford, Wakefield, Huddersfield, Hull, Liverpool, Manchester, Teesside, Tyneside og York.

Designet inkluderer et produksjonsanlegg for hydrogen på 12,15 GW, lagringsplass til 8 TWh mellom sesonger samt all tilhørende infrastruktur på land. Det oppfyller tilhørende krav til karbonfangst og -lagring med opptil 20 millioner tonn per år innen 2035.

H21 North of England utgjør et troverdig politisk førstevalg for den britiske regjeringen etter at de siste kritiske sikkerhetsbevisene er på plass. Disse leveres av Hy4Heat- og H21 NIC-program.

Les mer på prosjektets nettside