Konsekvensutredningsprosessen er en integrert del av den samlede risikostyringsprosessen i Equinor.  

Våre krav til konsekvensutredninger er basert på nasjonale krav i de landene der vi har virksomhet, og på internasjonale standarder.

Offentliggjøring av informasjon og en åpen dialog med lokalsamfunn og andre interessegrupper som kan bli berørt, er viktige elementer i konsekvensutredningsprosessen. Vi erkjenner at ulike land har forskjellige fremgangsmåter og rutiner for å engasjere interessegrupper, og vår ambisjon er å oppfylle nasjonale krav og utøve god praksis i henhold til internasjonale standarder.  

I joint ventures og prosjekter som drives av partnere, forsøker vi å fremme Equinors prinsipper for konsekvensutredning som et verktøy for å oppnå bærekraftig prosjektytelse.

Konsekvensutredningene legges ut i PDF-format nedenfor og kan fritt lastes ned. De utgis vanligvis bare på originalspråket. Rapporter om norske prosjekter er derfor tilgjengelige kun på norsk.