Skip to Content
no
Lærlinger på Kårstø
Lærlinger på Kårstø.
Foto: Ole Jørgen Bratland
  1. Hjem
  2. Karriere
  3. Fagfelt
  4. Engineering, technology and science

Engineering, technology, and science

I Equinor er vi godt vant med å gjennomføre ambisiøse prosjekter. Både Hywind Tampen, verdens første fullskala flytende havvindpark, og Johan Sverdrup, som er et av verdens mest avanserte og karboneffektive felt, vitner om det uvurderlige arbeidet som gjøres av våre ingeniører, forskere og teknologer.

Ansatte som jobber på disse områdene er helt i tet på utvikling av teknologi og prosjekter som endrer hele bransjen, og de vil fortsette å spille en viktig rolle i å forme energiframtiden.

Vi søker hele tiden etter et mangfold av talenter som kan bli med på laget, og vi rekrutterer på en lang rekke akademiske fagområder, blant annet subsurface, produksjonsteknologi, prosjektledelse og ulike ingeniørfag.

Ta en titt på noen av funksjonene innen engineering, technology, and science under, for å se hvilken som er den riktige for deg.

Marine Survey, Geomatics and Geospatial

Sammen med kolleger på tvers av hele Equinor, jobber teamet i Marine Survey, Geomatics and Geospatial helt i front på den digitale omstillingen.

Som Marine Survey Engineer vil du få ansvar for innsamling av data, kvalitetskontroll og prosjektstøtte i offshorevirksomheten, og bygge opp kompetanse på planlegging og gjennomføring av marin virksomhet for å sikre god prosjektgjennomføring.

Hvis du synes Geomatics and Geospatial Engineering er spennende, kan du bli en viktig aktør på visualisering og forvaltning av geospatial-data, og bidra til viktig beslutningstaking. Gode analytiske evner, kunnskap om geospatial-verktøy (f.eks. ESRI ArcGIS) og en lidenskap for innovasjon er viktige egenskaper for å trives i disse stillingene.

Engineering, Construction and Commissioning in Project Development

En jobb i Engineering, Construction and Commissioning (CC) betyr at du har sikkerhet og sikring som din førsteprioritet.

Engineering sørger for kvalitetskontroll av kontraktørenes arbeid før det overleveres til Construction. Construction fører tilsyn med kvalitetskontroll av strukturer og utstyr før overlevering til Commissioning. Commissioning forbereder, gjennomfører og dokumenterer inspeksjoner og tester før utstyret overleveres til Operations.

Dette tverrfaglige arbeidet dekker både plattformer, hydrogenanlegg og avkarboniseringsprosjekter over hele verden. Engineering, Construction og CC bidrar til trygg og effektiv gjennomføring av Equinors strategi.

Loading...

Operations and Maintenance

I Operations and Maintenance-teamet vil du utføre analyser av vedlikehold og driftssikkerhet for økt sikkerhet, driftsregularitet og kostnadseffektivitet i tråd med Equinors forbedringsprogram.

Her får du delta i prosjekter for vedlikeholdsteknikk og bidra aktivt i planleggings- og gjennomføringsprosesser.

Bruk kraften i digitale verktøy og stordata som støtte i analyser for å utfordre eksisterende prosesser og oppnå bedre vedlikeholdsledelse. Denne rollen krever en analytisk tankegang, evne til problemløsning, detaljfokus og en proaktiv holdning til å finne og ta i bruk innovative løsninger.

Civil Engineering

En jobb i Civil Engineering i Equinor innebærer en sentral rolle i utforming og bygging av landbaserte anlegg knyttet til ulike prosjekter, som blant annet elektrifisering, karbonfangst og -lagring, hydrogenproduksjon, vindkraft og solenergi.

Etter hvert som etterspørselen etter landbaserte prosjekter øker, jobber vi for å styrke kompetansen på tomtevalg, geoteknikk, utvikling av infrastruktur og andre områder. Som sivilingeniør vil du få ansvar for hele prosjektets livssyklus, fra forstudier til prosjektering og bygging. Samarbeid, evne til problemløsning og fleksibilitet er viktige egenskaper som gjør at du vil trives i rollen.

Loading...

Drilling and Well

Nettverket Drilling and Well (D&W) i Equinor består av mer enn 1200 ansatte, og har det globale ansvaret for D&W-aktiviteter på tvers av 40 ulike virksomheter på plattformer, rigger og fartøy.

Teamets ansvarsoppgaver omfatter planlegging av boring og komplettering, brønnintervensjoner og undervannsaktiviteter.

Bli med på laget og få muligheten til å bidra med sentral planlegging for gjennomføring, analyse av data for sikker og effektiv drift og utvikling og forbedring av våre arbeidsprosesser. Du får samarbeide med eksperter, utføre risikovurderinger, evaluere utstyrsbehov og bidra med verdifulle innspill for å påvirke framtiden til bransjen for boring og brønn.

Loading...

Electrical Power Engineering

Framtiden er elektrisk, og en jobb i Electrical Power Engineering innebærer å arbeide flere ulike sektorer, som olje og gass, fornybar energi, karbonfangst og -lagring og hydrogenproduksjon.

Din rolle vil handle om utforming av elektriske kraftsystemer, systemanalyser, veiledning av kontraktører og leverandører, og teknisk bistand til drift og vedlikehold.

Ta del i teknologiutvikling og forskningsprogrammer, og bidra til digitalisering av selskapets elektriske kraftsystemer. Denne stillingen krever solid bakgrunn i elkraftteknikk, analytisk tankegang, detaljfokus og evne til effektiv kommunikasjon.

Loading...

Mechanical Technology

I Mechanical Technology vil du kunne fordype deg i en lang rekke oppgaver, blant annet knyttet til turbomaskiner, rørledningsteknikk og høytrykksventiler.

Ettersom vi er en drivende kraft i energiomstillingen, vil du kunne bidra til prosjekter som omfatter fornybar energi, lavkarbonløsninger, hydrogen, karbonfangst og -lagring og olje og gass. Gjennom samarbeid med kontraktører, leverandører og forskningsinstitusjoner vil du utvikle og innføre banebrytende teknologi.

Du vil bli involvert i bygging av internasjonale og norske anlegg for energiproduksjon, fra planlegging til oppstart. Vi verdsetter solide tekniske ferdigheter, evne til problemløsning, tilpasningsdyktighet og samarbeidsevne.

Loading...

Subsea Facilities

I Subsea Facilities vil du ha en sentral rolle når det gjelder å trygge Equinors infrastruktur under vann, og jobbe med innovasjon og prosjektutvikling på nye og eksisterende felt.

Ansatte på dette området vil være en del av ulike prosjekter innenfor olje og gass, lavkarbonløsninger og fornybarporteføljer.

Du vil samarbeide i tverrfaglige team og bidra i ulike prosjektfaser, fra forstudier til drift. Analytiske ferdigheter, evne til problemløsning og samarbeidsevne er viktige egenskaper for å trives i dette dynamiske og globale miljøet.

Technical Safety

En jobb i Technical Safety innebærer en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og begrense storulykker gjennom å utforme og ivareta integritet i sikkerhetsbarrierer.

Som technical safety engineer vil du bidra til å bygge sikkerhetskultur i alle våre aktiviteter.

Denne rollen støtter Equinors strategi om sikker drift. Vi ser etter folk som er analytiske, samarbeidsvillige og brenner for sikkerhet, og som kan bidra til fagområdets utvikling på tvers av ulike forretningsområder og verdikjeder. I løpet av programmet kan du forvente å bidra til risikovurderinger, styre funksjonelle sikkerhetssystemer og evaluere og vedlikeholde integriteten til sikkerhetsutstyr på anleggene.

Subsurface: Geosciences (Geology, Geophysics, Petrophysics)

Som geolog, geofysiker eller petrofysiker i Subsurface Geosciences vil du samarbeide i tverrfaglige team, og utvide din kompetanse både i tradisjonelle sektorer som olje og gass og nye energisektorer som karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) og lavkarbonløsninger.

Utforsk ulike områder som leting, utvikling og produksjon, hvor du kan finslipe dine ferdigheter innen geologi, geofysikk eller petrofysikk.

Du vil få praktisk erfaring fra tolking av petroleumssystemer til vurdering av prospekter, brønnplanlegging, reservoarkarakterisering og geomodellering på tvers av bassenger, letemodeller og felt. Som ansatt i Subsurface Geosciences vil du også bidra til teknologiske framskritt og forskning som kan påvirke bransjens framtid.

Loading...

Material Technology

En jobb i Material Technology betyr en mulighet til å jobbe med topp moderne, verdensledende teknologi i olje og gass-, fornybar- og lavkarbonindustrien.

I løpet av programmet vil du få verdifull erfaring gjennom å følge med på materialteknikk, sikre teknisk integritet og tøye grensene for materialteknologi.

Denne rollen krever analytiske og samarbeidsvillige personer med evne til problemløsning, som kan sikre materialintegritet, identifisere risiko, utfordre kontraktører og samarbeide effektivt med et mangfoldig nettverk av eksperter.

Loading...

Subsurface: Reservoir and Production Technology

Start en spennende karriere som reservoar- og produksjonsingeniør i Equinors store nettverk på undergrunn.

I samarbeid med mer enn 1800 kolleger vil du spille en sentral rolle i utvikling og forvaltning av hydrokarbonressurser, med vekt på lønnsomhet, sikkerhet og energieffektivitet.

I denne dynamiske stillingen vil du bli eksponert for ulike sider av Equinors virksomhet, inkludert tradisjonelle verdikjeder for olje og gass, forskning, teknologiutvikling og nye områder som karbonfangst og -lagring. Etter hvert som energisektoren utvikler seg, vil dine ferdigheter på tverrfaglig lagarbeid og programmering bidra til å påvirke vår framtidige suksess.

Loading...

Process Engineering and Flow Assurance

I denne rollen vil du samarbeide med ingeniører på tvers av ulike fagområder, som Development Projects, Research & Technology og Production, for å ivareta sikkerhet, utvikle lavkarbonløsninger og forbedre feltutviklingskonsepter med høy verdiskaping.

Er du en kreativ, analytisk og fleksibel problemløser, vil du trives i dette dynamiske miljøet. Du vil bli involvert i ulike ansvarsoppgaver, inkludert prosessdesign, produksjonsoptimalisering, driftsstøtte, prosessikkerhet og forskning og teknologiutvikling. Det kan også bli aktuelt å bidra til studier av produksjonsflyten til markedet (flow assurance) og rørledningssimuleringer.

Fiscal Metering and Allocation

I Fiscal Metering & Allocation vil du få en sentral rolle med å sikre nøyaktige målinger av olje, gass og utslipp fra Equinors installasjoner

Det spesialiserte teamet håndterer avansert måleteknologi og samarbeider på tvers av ulike fagområder for å løse utfordringer i driften. På dette dynamiske området er det viktig med detaljfokus og analytisk tankegang.

Her må du undersøke målefeil, utføre korrigeringer og anbefale innovative løsninger. Gode samarbeidsevner er viktig, ettersom du vil jobbe med ulike interessegrupper på tvers av Equinor. Det oppmuntres til aktiv læring og utvikling for å bli god på dette feltet, som er i stadig utvikling.

Subsurface: Data and Digital

Som data scientist eller data manager vil du spille en sentral rolle i vårt tverrfaglige team, og jobbe med prosjekter som utnytter kraften i data og teknologi til å fatte bedre beslutninger.

Enten du har bakgrunn fra geovitenskap eller IT, er dette en spennende mulighet til å bidra til prosjekter i verdensklasse og til effektivitet og innovasjon i et trygt miljø.

Bli med i ett av våre agile team, der faglig utvikling og lagånd står sentralt. Ved bruk av datateknikk og analytiske teknikker vil du få verdifull innsikt og sørge for bedre datakvalitet for våre brukere. Ta ansvar for datastyringen for våre store norske og internasjonale anlegg, og ta del i det ledende arbeidet med å integrere neste generasjons skyløsninger.

Acoustics and Noise Engineering

I Acoustics & Noise Engineering vil du spille en sentral rolle i å ivareta medarbeideres hørsel, og utforme systemer som ikke påvirker mennesker eller miljø.

Arbeidet du gjør vil være en direkte støtte til Equinors sikkerhets- og miljøforpliktelser.

For å bli god på dette området, må du være opptatt av sikkerhet i utforming og akustikk som fagfelt. Du vil få mulighet til å bidra til den løpende utviklingen av fagfeltet på tvers av ulike forretningsområder, blant annet innen olje og gass, lavkarbonløsninger og havvind. Evne til analytisk tenkning, samarbeid og problemløsning er viktig for å lykkes i denne stillingen.

Safety, Security and Sustainability (SSU)

En jobb i Safety, Security and Sustainability vil dreie seg om å ivareta medarbeidere og eiendeler, sørge for etterlevelse av miljø- og bærekraftsstandarder og fremme en sterk sikkerhetskultur.

Som en del av vårt globale nettverk vil du jobbe sammen med fagfolk fra ulike fagområder, utvide din kunnskap og kompetanse og bidra til forbedringstiltak. Vi ser etter personer som brenner for sikkerhet, har gode analytiske evner og er opptatt av bærekraft som kan bidra til selskapets lavkarbonomstilling og fornybarprosjekter.

Loading...