Skip to content

En real omstilling

Portrett av Stine med trær og hav i bakgrunnen.
Foto: Andreas Kleiberg

Stine Myhre Selås liker at det blåser litt. Hvis ikke hadde hun ikke vært leder innen havvind i Equinor. Eller fortsatt å jobbe med vind i det hele tatt...

– Jeg var egentlig skuffet. Tenkte «flytende havvind, hva er dette», liksom.

Da hun fikk en graduate-stilling og startet i Equinor i 2010, kom Stine rett fra skolebenken på marin teknikk ved NTNU. Hun ble plassert i det som da var et ganske nytt fagfelt, og attpåtil var hun nesten alene. I hvert fall kunne det føles sånn. Både verden, Norge og Equinor så annerledes ut den gangen, og innsatsen innen fornybar energi var langt fra så omfattende som den er i dag.

Som del av en liten gruppe, fikk Stine oppgaven å finne ut om, og i så fall hvordan, flytende havvind kunne bli en ny og viktig energikilde. Heldigvis løsnet det.

– Så snart jeg begynte å jobbe, ble det utrolig gøy. Vi drev jo pionervirksomhet. Jeg jobbet med å videreutvikle en prototype som allerede var installert, samt med forretningsutvikling av nye områder og teknologier. Mye handlet om å prøve å komme opp med mulige løsninger på komplekse problemstillinger, og den utfordringen traff virkelig ingeniørnerven i meg, forteller Stine, som har vært tiltrukket av havet så lenge hun kan huske.

Etter seks års vellykket drift av den første prototypen, installert i sjøen utenfor Karmøy, ble prosjektet Hywind Scotland for alvor iverksatt i 2015 – verdens første flytende havvindpark, plassert i Buchan Deep-området, 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Skottland. Havvindparken, som består av fem flytende turbiner som Stine både var med å designe og utvikle, har levert gode resultater og produserer i dag strøm tilsvarende det årlige behovet til 35 000 husstander.

– En halv omdreining på en 6-megawatts-turbin som denne, gir omtrent nok strøm til at en liten elbil kan kjøre 100 kilometer, forteller Stine.

Vi står i tuer av lyng og skuer over turbinene som for noen år siden ble slept ut i Nordsjøen med kraftige slepebåter. Nå returnerer de samme vei, til vindblåste Gulen, en times kjøretur nord for Bergen. Rundt oss pågår det stor aktivitet, bokstavelig talt. Denne sommeren skal nemlig de fem turbinene som har vært i drift på Hywind Scotland siden 2017, innom i Norge for å gjennomgå vedlikehold.

Kvinne som går ute i naturen med to vindturbiner og hav og himmel
To av de fem flytende vindturbinene som i sommer er tauet fra Skottland til Gulen, nord for Bergen. Vingespennet måler 154 meter, og bunnen stikker 78 meter ned under havoverflaten.
Foto: Andreas Kleiberg

Synet får Stine til å tenke på utviklingen som har skjedd siden forrige gang hun så de nesten 180 meter høye vindturbinene.

– Turbinene vi nå installerer på Dogger Bank er mer enn dobbelt så kraftige som disse, med 13-megawatt hver. Det gjør at én eneste omdreining produserer strøm nok til et britisk hjem i to døgn, forklarer hun.

Havvindparken utenfor England, som kommer til å bestå av 277 bunnfaste turbiner, vil bli verdens største av sitt slag når den om noen år er i fullproduksjon.

Stines favoritt-app

Electricity Map er app som viser hvordan strømmen i Europa er fordelt til enhver tid, og hvilke land som sender strøm til hverandre. Fargekodingen viser hvilke land som er grønne eller brune, avhengig av hvilke energikilder som utgjør miksen. – Utrolig fasinerende, tipser Stine.

Mye har skjedd på de 14 årene hun har vært i Equinor. Verden står overfor enorme klimautfordringer og vi skal gjennom en energiomstilling som fortsatt er i startgropa. Fossile energikilder skal fases ut og fornybare energikilder skal fases inn, samtidig som energibehovet i verden øker. Det er en stor og kompleks prosess, og Equinor har tatt et tydelig standpunkt. Ambisjonen er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid, og netto null innen 2050. Og å være et ledende selskap i energiomstillingen. Det vil kreve mye, men er mulig. En rekke løsninger må utforskes, testes og utvikles, og helt sentralt er satsningen på fornybare energikilder, som havvind.

Men det er ikke bare lett. De siste årene har vært tøffe i havvindbransjen. En rekke utbyggingsprosjekter er stoppet eller utsatt på grunn av inflasjon, økende renter og høyere råvarepriser. For noen år siden så man for seg at prisen for å bygge ut havvind ville gå ned, men isteden har den gått opp.

– Det har vært tøft å stå i, men i Equinor vet vi at vår industri er syklisk, det går opp og ned, sier Stine.

– Jeg er sikker på at de utfordringene som havvindsbransjen står i vil løse seg på sikt, og jeg føler meg privilegert som skal få være med på det. Til tross for vanskelige tider i bransjen er vi i ferd med å gjennomføre flere store prosjekter i Storbritannia, USA og Polen, fortsetter hun.

At Equinor satser på havvind, mener hun er en helt naturlig utvikling. Mye av kunnskapen og kompetansen fra over femti års utbygging og drift av installasjoner og rørledninger til havs, er direkte overførbar. Faktisk så overførbar at flere ingeniører i Equinor kan jobbe med infrastruktur til en oljeinstallasjon den ene dagen, for så å gjøre det samme med vindturbiner den neste. Sånn sett er det mer enn en energiomstilling som foregår. Nye arbeidsplasser og fagområder utvikles. Rundt 1600 mennesker i Equinor jobber i dag med fornybar energi.

Men det er ikke alle som er like begeistret for havvind. Kritikere mener det er en ustabil energikilde fordi den avhenger av at det blåser, noe man naturligvis aldri vil kunne styre. Samtidig kreves det store ressurser for å produsere turbinene, og produksjonen av dem har også utslipp som all industriproduksjon. Og, havvindparkene beslaglegger store areal.

– Kritiske stemmer gjør at vi tenker oss om en ekstra gang, og det er alltid sunt. Jeg mener jo heller ikke at havvindløsningene vi i dag har er helt perfekte, eller at havvind er løsningen alene. Men at det bidrar positivt, er jeg ikke i tvil om. Og vi jobber kontinuerlig med å forbedre løsningene våre. Blant annet med bedre materialutnyttelse, og med hvordan vi kan redusere støy under installasjon. Det er jo det energiomstillingen handler om, å finne nye løsninger, for så å optimalisere de til å bli best mulig, sier Stine.

Og hun gleder seg til fortsettelsen.

– Utviklingen har gått vanvittig kjapt, så jeg er spent på hvilke energiløsninger som vil komme, 20 år fram i tid. Å få ta del i den energiomstillingen som pågår nå, det synes jeg er gøy, avslutter hun.

– Jeg mener jo heller ikke at havvindløsningene vi i dag har er helt perfekte, eller at havvind er løsningen alene. Men at det bidrar positivt, er jeg ikke i tvil om.

Stine Myhre Selås
Portrett av Stine inne i kontorbygning.

Havvind – noen tall

  • Vår ambisjon er å bli en ledende internasjonal aktør innenfor vindkraft til havs, og vi opererer i dag nesten halvparten av all flytende vindkraft i verden.
  • Hywind Scotland er verdens første flytende havvindpark og produserer kraft tilsvarende 35.000 britiske hjem. Pilotprosjektet har vært i drift siden 2017.
  • Dogger Bank utenfor Nord-England, med sine 277 turbiner, blir verdens største bunnfaste havvindpark når den om noen år er i fullproduksjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn.
  • Empire Wind (1 og 2) utenfor New York er vårt første vindprosjekt i USA. Empire Wind 1 vil etter hvert produsere nok kraft til å forsyne tilsvarende over 500.000 hjem på Manhattan.
  • Innen fornybart satser vi stort på havvind, men også på solenergi, landvind og batterilagring. Vi har ambisjon om å produsere opp mot 65 terrawattimer årlig med fornybar energi innen 2035.
  • Fra 2022 til 2023 doblet vi produksjonen av fornybar energi, og havvindprosjektene våre sto for en vesentlig del av dette.
Les mer om vår satsning på havvind

Flytende og bunnfast havvind

  • Forskjellen mellom flytende og bunnfast havvind ligger hovedsakelig i hvordan vindturbinene er festet til havbunnen.
  • Bunnfast havvind: Turbiner som er montert fast i havbunnen. Turbinene egner seg godt for områder med grunne og middels dype farvann og stabile havbunnsforhold. Turbinene har mindre mobilitet og fleksibilitet enn flytende havvind, men har til gjengjeld noe lavere installasjons- og vedlikeholdskostnader på grunn av plasseringen. Bunnfast havvind er mest brukt verden over per i dag.
  • Flytende havvind: Turbiner som er montert på flytende plattformer som er forankret til havbunnen, og som dermed kan plasseres i dypere farvann. Dette gir større fleksibilitet for installasjon i mer utfordrende havforhold og også mulighet for plassering lenger ute til havs hvor det vindforholdene er bedre. Turbinene er spesielt godt egnet for steder der det ikke er mulig å bruke bunnfaste turbiner på grunn av vanndybde eller geologiske forhold.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.