Skip to content

Njord-feltet skal kutte 130 000 tonn CO2 utslipp årlig fra 2027

(UTC)Last modified
Njord A i soloppgang
Njord A plattformen i soloppgang

I et samarbeidsprosjekt med OKEA vil Njord A bli elektrifisert for å kutte klimagassutslipp fra produksjonen. Equinor har på vegne av partnerskapet i Njord-lisensen oversendt revidert plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet

- Njord A og lagerskipet Njord Bravo kom i høst tilbake på feltet etter en omfattende oppgradering og er snart klare for 20 nye år med produksjon og verdiskapning. Nå fortsetter vi moderniseringen av Njord ved å legge om til elektrisk drift. Dette vil kutte utslippene fra produksjonen og redusere norske CO2-utslipp med over 130 000 tonn i året fra 2027, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor

Elektrifisering av Njord vil også komme de tilknyttede feltene Hyme, Bauge og Fenja til gode. Disse feltene er med å finansiere prosjektet.

OKEA som er operatør for Draugen vil ha ansvaret for å bygge ut kraftinfrastrukturen fra land til Draugen. Equinor vil være ansvarlig for kabelen fra Draugen til Njord og modifikasjoner og oppgraderinger på Njord A, der de to eksisterende gassturbinene for hovedkraft vil bli erstattet med elektrisk kraft fra land via Draugen. Med dette vil om lag 60 % av kraftbehovet til Njord A bli elektrisk, og lagerskipet Njord Bravo vil bli fullelektrifisert.

Samlet vil elektrifisering av Draugen og Njord kutte 330 000 tonn årlige CO2 utslipp.

Samlet vil feltene ha behov for inntil 80 MW kraft årlig og vil kobles til strømnettet på en transformatorstasjon på Straum i Åfjord kommune. Transformatoren som opereres av Tensio, har en kapasitet på 200 MW, og prosjektet utløser ikke behov for nettforsterkning.

Investeringsestimat for hele prosjektet er rundt 7,3 mrd. kroner, av dette er i overkant 3 milliarder kroner Njord-lisensen sin andel. Det er Olje- og energidepartementet som skal godkjenne de reviderte planene for drift og utbygging (PUD) og planer for anlegg og drift (PAD).

Forventet oppstart er i første kvartal 2027.

Fakta om Njord

  • Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen, og 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Vanndybden er 330 meter.
  • Njord ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Oppstart var 30. september 1997.
  • Feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, som har et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter.
  • Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet.
  • Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard transport system (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen.
  • I perioden 2016 til 2022 ble plattformen og lagerskipet oppgradert og klargjort for drift fram til 2040. Planen er at feltet skal starte produksjonen i desember.
  • Hyme-feltet er tilknyttet Njord. Som en del av det gjennomførte prosjektet ble også plattformen klargjort for oppkobling av feltene Bauge og Fenja.
  • Vi har ambisjon om å produsere ytterligere 250 millioner fat fra Njord og Hyme.
  • I tillegg kommer de nye havbunnsfeltene Bauge og Fenja som skal produseres via Njord (til sammen 110 millioner fat)
  • Rettighetshavere for Njord er Wintershall Dea Norge AS (50 prosent), Equinor Energy AS (27,5 prosent, operatør) og Neptune Energy Norge AS (22,5 prosent).

Siste nyheter