Skip to Content
no

Irpa, Verdande og Andvare godkjent av myndighetene

(UTC)
Verdande feltillustrasjon
Verdande feltillustrasjon

Myndighetene har godkjent planer for utbygging og drift av havbunnsfeltene Irpa og Verdande samt produksjonsbrønnen Andvare i Norskehavet. Gassfeltet Irpa skal kobles opp til Aasta Hansteen, mens oljefeltet Verdande og Andvare-brønnen knyttes opp til Norne.

– Vi opplever sterk etterspørsel etter olje og gass fra norsk sokkel i dagens geopolitiske situasjon. Ved å utnytte infrastrukturen til Aasta Hansteen og Norne vil disse utbyggingene hurtig bringe ny produksjon til markedet med lave utbyggingskostnader, samtidig som vi forlenger aktiviteten på vertsplattformene, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Gassvolumene i Irpa kan forsyne drøyt 2,3 millioner britiske husstander med gass i sju år. Gassfunnet ligger nær 80 kilometer fra Aasta Hansteen-feltet og utbyggingen vil forlenge levetiden for feltet med sju år, fram til 2039. Det sikrer også de 350 årsverkene (direkte og indirekte) som er knyttet opp til driften av Aasta Hansteen i denne perioden.

Irpa er det andre havbunnsfeltet som knyttes opp til Aasta Hansteen og vil bli det dypeste feltet på norsk sokkel, på hele 1350 meter.

Westcon Helgeland skal levere store deler av havbunnsanlegget til Irpa, som underleverandør til TechnipFMC.Momek i Mo i Rana er underleverandør til Aibel, som har ansvaret for å gjøre plattformen klar til å ta imot gass fra Irpa.

Irpa feltillustrasjon
Irpa feltillustrasjon

Verdande er et oljefunn med noe assosiert gass og skal knyttes opp til Norne. Også her blir levetiden forlenget med flere år, noe som bidrar til å sikre de 900 årsverkene (direkte og indirekte) knyttet til drift av Norne-feltet.

Nylig tildelte Equinor, på vegne av partnerne, en kontrakt til Aibel der hovedtyngden av arbeidet skal utføres av Aibels V&M-miljø i Harstad, som også vil bruke andre underleverandører i nord. Aibel skal også gjøre tilpasninger på skipet relatert til Andvare, en brønn som skal bores som et sidesteg fra en av de eksisterende brønnrammene på Norne-feltet.

– For Equinor og partnerne våre er det viktig at aktiviteten vår i nord også gir ringvirkninger her, og prosjektene vil også gi økt og forlenget aktivitet ved logistikkbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund, sier Bokn.

Olje- og energidepartementet markerte i dag godkjenning av en rekke nye prosjekter på norsk sokkel. I tillegg til å være operatør for Irpa, Verdande og Andvare er Equinor også partner i prosjektene Yggdrasil, Berling, Skarv Satellitter og Symra.