Skip to content

Snøhvit Future-prosjektet godkjent av myndighetene

(UTC)Last modified
Pressekonferanse i Hammerfest 8. august: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (f.v.), statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland.
Pressekonferanse i Hammerfest 8. august: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (f.v.), statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland.
(Foto: Eva Sleire / Equinor)

Regjeringen har godkjent Snøhvit-partnernes planer for framtidig drift av Snøhvit og Hammerfest LNG, med noen vilkår. Godkjenningen innebærer landkompresjon fra 2028 og elektrifisering av anlegget fra 2030.

– Eierne i Snøhvit er glade for at Regjeringen nå har godkjent Snøhvit Future, et prosjekt som vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass produsert med svært lave klimautslipp.Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050. Vi har stor forståelse for at det har vært mange hensyn å ta, og vi vil anbefale partnerskapet å møte vilkårene i myndighetenes godkjenning, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

I forhold til partnerskapets søknad har myndighetene utsatt oppstart av elektrifisering med to år, fra 2028 til 2030. Anlegget skal fortsatt drives med gassturbiner i denne perioden. Godkjenningen åpner for at gassturbinene skal holdes i beredskap fra 2030 til 2033. En vurdering av behovet for dette skal gjøres senest i 2028.

Elektrifisering av Hammerfest LNG erstatter dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Det reduserer CO2-utslippene fra anlegget med rundt 850.000 tonn årlig. Dette er det største utslippsreduserende enkelttiltaket for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen.

Snøhvit-partnerne investerer 13,2 milliarder kroner (2022) i Snøhvit Future-prosjektet.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

– Prosjektet gir store ringvirkninger og arbeidsplasser både i Finnmark, Nord-Norge og nasjonalt. Det er ventet at rundt 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen går til norske bedrifter. Regional sysselsetting er estimert til nær 1.700 årsverk, hovedsakelig i Finnmark, sier Tungesvik.

Godkjenningen av Snøhvit Future sikrer videre drift på Melkøya. I dag jobber 350 fast ansatte og 150 kontraktører og lærlinger ved anlegget, og de totale ringvirkningene i Nord-Norge er dokumentert av Kunnskapsparken Bodø til nær 900 årsverk.

Snøhvit Future-prosjektet utløser økt behov for kraft og forsterket nett. Regjeringen har i dag også godkjent Statnetts konsesjonssøknad for kraftledning (420 kV) fra Skaidi til Hyggevatn og Equinors konsesjonssøknad for kraftkabel (132 kV) mellom Hyggevatn og Melkøya.

Rettighetshaverne i Snøhvit er Equinor Energy AS (36,79%), Petoro AS (30,00%), TotalEnergies EP Norge AS (18,40%), Neptune Energy Norge AS (12,00%) og Wintershall Dea Norge AS (2,81%).

Snøhvit Future - illustrasjon
Snøhvit Future - illustrasjon

Snøhvit Future-prosjektet

  • Godkjenningen innebærer endret plan for utbygging og drift av Snøhvit og endret plan for anlegg og drift av Hammerfest LNG.
  • Gasskompresjon på land gir tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å opprettholde høy gasseksport og arbeidsplassene ved Hammerfest LNG forbi 2030. Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet fra 2030.
  • Utbyggingen vil medføre store ombygginger både på Melkøya og på landsiden.
  • Det skal installeres tre store moduler på anlegget: Kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler og det skal også gjøres omfattende modifikasjonsarbeid.
  • Det skal bygges en tunnel for å føre kraftkabler fra Hyggevatn til Meland. Fra Meland vil kabler bli plassert og gravd ned på sjøbunnen over til Melkøya.

Hammerfest LNG

  • Hammerfest LNG har i 15 år vært et av verdens mest energieffektive LNG-anlegg og levert nedkjølt gass til kunder over hele verden.
  • Ved normal produksjon leverer Hammerfest 5 prosent av all norsk gasseksport, noe som tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger.

Siste nyheter