Skip to content

Equinor og tyske SEFE inngår langsiktige gassalgsavtaler og planlegger hydrogenforsyning i stor skala

(UTC)Last modified
Konsernsjef Anders Opedal i Equinor (til venstre) og Dr. Egbert Laege, konsernsjef i SEFE.
(Foto: Axel Kammann / Equinor)

I henhold til avtalene skal Equinor levere 111 terawattimer (om lag 10 milliarder kubikkmeter) naturgass til markedspris per år fra 1. januar 2024 og fram til 2034 til det det tyske statseide energiselskapet SEFE (Securing Energy for Europe).

Avtalene inneholder også en opsjon på ytterligere 5 år. Årlige volumer tilsvarer en tredel av etterspørselen fra tysk industri.

Den femårige opsjonen gjelder leveranser av totalt 319 TWh (om lag 29 milliarder kubikkmeter) i perioden. Selskapene inngikk også en ikke-bindende intensjonsavtale med sikte på at SEFE skal kjøpe lavkarbonhydrogen i stor skala fra Equinor fra 2029 og fram mot 2060.

– Dette er et svar på Europas behov for langsiktig og pålitelig energiforsyning, samtidig som det åpner en mulighet for avkarbonisering av industri i stor skala, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

– Equinor og Tyskland har hatt et sterkt energisamarbeid siden oppstarten av norsk gasseksport i 1977. De samlede volumene vi er blitt enige om, gjør dette til en av de største avtalene vi har inngått som selskap og vil bidra til energisikkerhet i Tyskland og Europa. Jeg er også glad for å undertegne intensjonsavtalen om å undersøke muligheter for å levere lavkarbonhydrogen i industriell målestokk til SEFE i flere tiår framover. Det er viktig for å fremskynde avkarbonisering av europeisk industri og gasskraftverk, sier Opedal.

– Ved å inngå avtalene for gass- og hydrogenforsyning, har vi inngått samarbeid med en sterk europeisk leverandør som bringer oss et stort skritt nærmere vårt felles mål om avkarbonisering av energisektoren, samtidig som vi sørger for energisikkerhet. Kjøpet av naturgass fra norsk sokkel vil gi en bærekraftig og framtidsrettet energiforsyning til Europa, og spesielt til tyske kunder i husholdninger og industrisektorer, sier Dr. Egbert Laege, konsernsjef i SEFE.

– SEFE og Equinor deler ambisiøse mål om å framskynde utviklingen av en hydrogenøkonomi. Det omfatter felles forretningsmuligheter knyttet til transport og lagring av hydrogen i framtiden. SEFE Groups lagringsselskap Astora kan bli en viktig byggestein i dette, fortsetter Dr. Laege.

Et viktig element i det potensielle hydrogensamarbeidet er at SEFE kan bli en langsiktig kjøper av lavkarbonhydrogen fra prosjekter som Equinor planlegger å gjennomføre på kontinentet og i Norge.

Den klare ambisjonen er å forsyne SEFE med lavkarbonhydrogen i industriell målestokk ved å starte med 5 TWh per år fra 2029, og trappe opp gradvis til 40 TWh per år fra 2050 og fram mot 2060.

Gassen skal leveres til Trading Hub Europe (THE) i Tyskland, Title Transfer Facility (TTF) i Nederland og National Balancing Point (NBP) i Storbritannia.

Avtalene ble undertegnet av Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, og Dr. Egbert Laege, konsernsjef i SEFE, i Berlin 19. desember 2023. Etter Troll gassalgsavtale, som ble inngått i 1986, er dette en av de største gassalgsavtalene Equinor har inngått som selskap.

(Photo: Axel Kammann / Equinor)

Om SEFE

Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) er et integrert energiselskap som er aktivt i ulike ledd i verdikjeden. Med hovedkontor i Berlin og over 1500 ansatte, har det statseide selskapet sitt største fotavtrykk i Tyskland, og forsyner industrikunder og lokalsamfunn.

SEFE er et midtstrømselskap som satser på tilførsel & handel, salg, transport, lagring og gassmobilitet samt råvarer som gass & LNG, hydrogen og elektrisitet. SEFE spiller en viktig rolle i å sørge for energisikkerhet i Tyskland og Europa.

Siste nyheter