Skip to content

Equinor inngår endelig kraftsalgsavtale med New York for Empire Wind 1

(UTC)
Visualisation: Eirik Hamre Clausen / Equinor

Equinor kunngjorde i dag inngåelsen av endelig salgsavtale (PSA) med the New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) for fornybar kraft produsert av havvindprosjektet Empire Wind 1.

Denne avtalen kommer i kjølvannet av NYSERDAs kunngjøring i februar om at Equinor var en av vinnerne i New Yorks fjerde anbudsrunde for havvind.

– NYSERDA og staten New York har vært standhaftige i satsingen på havvindindustrien og på å nå delstatens bredere fornybarmål, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas.

– Empire Wind 1 er et viktig prosjekt for Equinor, og PSA-avtalen er en viktig milepæl for å redusere risiko og sikre en robust vei framover i arbeidet for å levere den første kraften, sier Morris.

Molly Morris - portrett
Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas
Fhoto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

Det pågår anleggsvirksomhet på land ved South Brooklyn Marine Terminal og Empire Wind 1 blir USAs første havvindprosjekt som kobles direkte til strømnettet i New York City, med mål om å starte kraftleveranser i slutten av 2026.

Med en avtalepris på 155USD per MWt forventes Empire Wind 1 å gi en realavkastning i det forventede intervallet for fornybarprosjekter når vi ser framover fra i dag. Etter en endelig investeringsbeslutning planlegger Equinor å bruke prosjektfinansiering, med forventet finansiell sluttføring innen utgangen av 2024. Equinor ønsker å få inn en partner for å redusere finansiell eksponering.

Inngåelsen av kraftsalgsavtalen bidrar ytterligere til framdriften som er gjort på Empire Wind 1-prosjektet på 810 MW for å levere pålitelig fornybar kraft til 500 000 hjem i New York. Empire Wind 1 vil skape mer enn 1000 fagorganiserte arbeidsplasser i anleggsfasen, bidra til å bygge en lokal leverandørkjede, og gi et økonomisk løft for lokalsamfunnet, samtidig som prosjektet fremmer havvindbransjen i New York og på østkysten av USA.

South Brooklyn Marine Terminal - illustrasjon
South Brooklyn Marine Terminal - illustrasjon

En viktig del av Empire Wind -prosjektet er ombyggingen av ærverdige South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) i Sunset Park, Brooklyn. SBMT vil fungere som det viktigste oppstillings- og sammenstillingsområdet for Empire Wind 1. Framover kan havnen bli et sentralt knutepunkt for framtidige havvindprosjekter etter hvert som industrien vokser langs nordøstkysten i de kommende tiårene.

Store infrastrukturprosjekter for fornybar energi som Empire Wind 1 er avgjørende for å nå New Yorks klimamål. NYSERDA berømmer Equinor for selskapets satsing på å investere i New Yorks grønne økonomi, blant annet ombyggingen av South Brooklyn Marine Terminal, og for å bidra til å opprettholde New Yorks havvindindustri, milepæl for milepæl, sier konserndirektør for New York State Energy Research and Development Authority, Doreen M. Harris.

Som en del av kraftsalgsavtalen vil prosjektet støtte økonomisk utvikling i New York City og i resten av delstaten, blant annet gjennom økt finansiering til opplæring- og samfunnsutvikling. Betydelige lokale investeringer er allerede gjort i Offshore Wind Learning Center, Offshore Wind Innovation Hub og Offshore Wind Ecosystem Fund. Empire Wind 1 har i tillegg forpliktet seg til å støtte bedrifter som eies av minoriteter, kvinner (MWBE) og tjenestehemmede veteraner (SDVOBs), med hovedfokus på utbygging av South Brooklyn Marine Terminal.

Siste nyheter