Skip to content

Equinor tildelt to nye CO2-lagringslisenser i Nordsjøen

(UTC)Last modified
Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Equinor er tildelt operatørskapet for utvikling av to nye CO2-lagre i Nordsjøen. De nye lisensene er viktige byggesteiner for å utvikle norsk sokkel til et ledende område for CO2-lagring i Europa.

I dag 20. juni offentliggjorde Energidepartementet tildeling av nye CO2-lagringstillatelser. Equinor ble tildelt operatørskap og 100 prosent andel for de to lisensene Albondigas og Kinno.

De nye lisensene forventes hver å ha kapasitet til å lagre rundt 5 millioner tonn CO2 per år når de er i drift. Dette anslaget vil bli nærmere bestemt i undersøkelsesfasen.

Grete Tveit - portrett
Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

– Vi er svært glade for å se at norske myndigheter har gjort nytt lagringsområde for CCS tilgjengelig for videre undersøkelser, og at vi har blitt tildelt disse to lisensene. Vi ser at etterspørselen etter CO2-lagring øker i flere land, og det er avgjørende å få frem nye CO2-lagre raskt, slik at vi kan tilby industrielle løsninger som kan støtte storskala avkarbonisering av industri i Europa hvor utslippskutt er krevende, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

Forventet realavkastning for Equinors CO2-lagringsprosjekter er 4-8 prosent i en oppbyggingsfase og med ytterligere oppside når det på sikt utvikles et kommersielt marked.

Tildelingen av Albondigas- og Kinno-lisensene føyer seg inn i Equinors ambisjon om å utvikle flere lagringslisenser i Nordsjøen de kommende årene.

Equinor modner frem en skipsbasert løsning og en stor rørledning for å koble industrielle utslipp i Europa med lagringsmuligheter på norsk sokkel. Den planlagte rørledningen, kalt CO2 Highway Europe, vil ha kapasitet til å transportere 25-35 millioner tonn CO2 per år fra Belgia og Frankrike. Lagringslisensen for Smeaheia, som ble tildelt Equinor i 2022, er hovedlageret for denne rørledningsutbyggingen, og Albondigas og Kinno vil være ytterligere lagringsmuligheter som kan kobles til rørtransport.

Equinor er også i ferd med å fullføre første fase av Northern Lights CO2-transport- og lagringsanlegg sammen med Shell og Total Energies. Den skal være klar til å ta imot CO2 i andre halvår i år.

– Oppskalering av CO2-transport og -lagring er avgjørende for å møte interessen og etterspørselen etter denne typen tjenester. Å få tilgang til mer CO2-lagringskapasitet samsvarer godt med vår ambisjon om å ha 30 til 50 millioner tonn CO2-transport og lagringskapasitet per år innen 2035, sier Tveit.

Siste nyheter