Skip to content

Equinor sikrer utforskingstillatelse for CO2-lagring i Danmark

(UTC)Last modified

Equinor er tildelt sin første letetillatelse for CO2-lagring i Danmark som operatør, sammen med partnerne Ørsted og Nordsøfonden. Partnerskapet vil starte undersøkelser for å vurdere om lisensen i Nordvest-Sjælland kan utvikles til et trygt CO2-lager.

Partnerne ble i dag presentert som lisenshavere for prosjektet CO2 Storage Kalundborg, med et reservoar ca. 1400 meter under bakken, og med en mulig kapasitet til å lagre opptil 12 millioner tonn CO2 per år.

Dersom partnerskapet lykkes med å utvikle tillatelsen til et CO2-lager godkjent av danske myndigheter, kan det være aktuelt å starte lagring av CO2 her ved slutten av dette tiåret.

– Vi er glade for å motta denne utforskingstillatelsen sammen med Ørsted og Nordsøfonden. Utvikling av storskala CO2-løsninger er avgjørende for at industri som ikke kan produsere med fornybar energi kan nå klimaambisjonene og samtidig opprettholde industriell aktivitet og verdiskaping. Vår første viktige oppgave i prosjektet er å sikre at miljøkrav oppfylles før innsamling av seismikk og undergrunnsdata kan starte. Undersøkelsene vil vare i flere år, før danske myndigheter skal godkjenne om lisensen er egnet for sikker og permanent CO2-lagring, sier Grete Tveit, direktør for Low Carbon Solutions i Equinor.

Grete Tveit - portrett
Grete Tveit, direktør for Low Carbon Solutions i Equinor
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Operatøren Equinor har en andel på 60 prosent i utforskingslisensen, der partner Ørsted har 20 prosent eierandel, og hvor også den danske stat deltar gjennom Nordsøfonden med 20 prosent eierandel.

Forventet realavkastning for Equinors CO2-lagringsprosjekter er 4-8 prosent i en oppbyggingsfase og med ytterligere oppside når det på sikt utvikles et kommersielt marked.

– Vi vil bruke vår erfaring fra sikker lagring av CO2 på norsk sokkel i nesten 30 år og vårt arbeid fra store CCS-prosjekter når vi utforsker lisensen i Danmark. Å modne frem mer CO2-lagringskapasitet er i tråd med vår ambisjon om å ha 30 til 50 millioner tonn CO2-transport og -lagringskapasitet per år innen 2035. Et CO2-lager nær Ørsteds eksisterende infrastruktur passer godt siden vi kan kombinere våre sterke kompetanser som industripartnere til å etablere en komplett verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2, sier Tveit.

Den tildelte lisensen er i nærheten av Ørsteds etablerte shipping- og lagringsterminal Ørsted Kalundborg CO2 hub. Her bygger det danske energiselskapet et CO2-fangstanlegg ved Asnæs- kraftverket, som skal settes i drift fra begynnelsen av 2026, med eksport av CO2-skip til Northern Lights-lageret i Norge. Ørsteds terminal, med sin strategiske posisjon og skala, vil være en nøkkelkomponent for mottak og transport av CO2 til det mulige CO2-lageret partnerskapet nå skal utforske.

– Vi er glade for at vi sammen med Equinor og Nordsøfonden har fått konsesjon til å undersøke om området i Kalundborg kommune egner seg for karbonlagring. Fra 2026 vil vi fange 430.000 tonn biogen CO2 fra to av våre kombinerte varme- og kraftverk, og å være en del av dette samarbeidet er et naturlig neste skritt i å bygge vår Ørsted Kalundborg CO2 Hub, da vi allerede etablerer logistikk, infrastruktur og terminalløsninger som er nødvendige for å håndtere CO2 i Kalundborg. På denne måten er vi en god partner for Equinor, som skal drifte CO2-lageret, sier Ole Thomsen, direktør for Ørsteds bioenergivirksomhet.

Pressekontakt:

Fakta

I 2023 stilte den danske Energistyrelsen fem områder på land i Danmark til disposisjon for CCS-søknader, og fikk i år interesse fra flere selskaper som ønsker å utrede lagring av CO2 i de utvalgte områdene. I første omgang gis tillatelser til undergrunnsundersøkelser for inntil seks år med mulighet for forlengelse inntil til sammen ti år.

Dersom konsesjonsområdet oppfyller alle miljøkrav og anses egnet for sikker CO2-lagring av danske myndigheter, har tillatelsesinnehaver fortrinnsrett til å søke om lagringstillatelse. Tillatelsen kan vare i inntil 30 år med mulighet for forlengelse. Deretter går prosjektet inn i en lukkefase der brønnene plugges og CO2-en i undergrunnen overvåkes kontinuerlig, ifølge Energistyrelsen.

Equinor i Danmark

Equinor åpnet kontor i København i januar 2024 for å bygge et sterkt fotfeste i landet, med fokus på rekruttering og forretningsmuligheter innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Vi er også til stede i Danmark gjennom våre datterselskaper Danske Commodities, et energihandelshus, og den ledende solenergiutvikleren BeGreen.

Siste nyheter