Skip to Content
no

Fluxys og Equinor lanserer løsning for storskala avkarbonisering av industri i Nordvest-Europa

(UTC)

De to selskapene er blitt enige om å utvikle et stort infrastrukturprosjekt for transport av fanget CO2 fra industrielle utslippskilder til sikre lagringssteder i Nordsjøen, noe som vil koble Belgia til Norge. Prosjektet er i en forstudiefase, med investeringsbeslutning ventet innen 2025.

Karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp. Dette prosjektet, som gjennomføres av Equinor og Fluxys, tilbyr det nordvesteuropeiske markedet en robust og fleksibel løsning for avkarbonisering i stor skala.

Prosjektet omfatter en 1000-km-lang hovedrørledning for eksport av CO2, med Equinor som operatør, som skal transportere CO2 til sikker og permanent lagring under havbunnen på norsk sokkel. I Zeebrugge skal rørledningen kobles til en landbasert infrastruktur for transport av CO2 som skal bygges og drives av Fluxys.

Transportsystemet skal gjøre det mulig for industri i Belgia og nærliggende land å koble seg til sikre og pålitelige CO2-lagre på norsk sokkel. Dermed kan kondensert CO2, som sendes fra knutepunkt i nærheten, kobles til anlegget i Zeebrugge og ytterligere øke prosjektets geografiske rekkevidde. Prosjektet ser også for seg at en gren av rørledningen kan gå til havnen i Dunkirk, og flere koblinger til andre land i Nordvest-Europa vil også bli vurdert.

Prosjektsamarbeidet mellom Equinor og Fluxys skal utvikle infrastrukturprosjektet, slik at det er klart for ferdigstilling før utgangen av dette tiåret. Offshore-rørledningen skal etter planen ha en transportkapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 per år, noe som vil møte et økende CCS-behov fra flere industrielle aktører i Europa.

Løsningen med rørledningstransport i stor skala tilbyr virksomheter en logistikk-kjede fra fangst til lagring som er lett å bruke. Den er både effektiv og økonomisk for store volumer av CO2, og gir stor driftsfleksibilitet. Fluxys og Equinor vil ta kontakt med interesserte parter, som for eksempel store industrielle utslippskilder, for å presentere prosjektet.

Grete Tveit og Pascal de Buck
Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, og Pascal De Buck, konsernsjef i Fluxys.

– Vi er glade for å lansere infrastrukturprosjektet for CO2-transport med Fluxys i Belgia. Sammen har vi muligheten til å oppnå avkarbonisering i stor skala av europeiske, karbonintensive industrigrener. Sammen med våre partnere kan vi levere en ende-til-ende-verdikjede for CCS. Equinor mener at CCS er nødvendig for å lykkes med energiomstillingen og for å nå målet om netto null utslipp innen 2050, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

– Vi er glade for å kunne lansere infrastrukturprosjektet for CO2-transport med Equinor. Sammen kan vi tilby høye fagkunnskaper som utfyller hverandre, slik at vi kan tilby mange ulike utslippskilder i Nordvest-Europa en pålitelig og effektiv transport- og lagringsløsning for CO2-utslipp, som er viktig for å nå klimamål og sikre en levedyktig økonomi på lang sikt. Vårt mål med Equinor-Fluxys-prosjektet er å tilby en robust infrastrukturløsning for avkarbonisering, og nå tar vi grep for å levere, sier Pascal De Buck, konsernsjef i Fluxys.

Pressekontakter

  • Fluxys: Laurent Remy – laurent.remy@fluxys.com
    tlf. +32 2 282 74 50
  • Equinor: Magnus Frantzen Eidsvold – mfei@equinor.com
    tlf. +47 97528604