Skip to content
© Equinor, foto: Jan Arne Wold, Woldcam
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Equinors retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer skal støtte selskapets endringsagenda og formål med å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

I henhold til gjeldende lovgivning, utarbeider styret i Equinor ASA retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer som beskriver hvilke prinsipper og tilnærming som benyttes ved fastsettelse av godtgjørelse til ledende personell i Equinor-konsernet, inkludert konsernledelsen, som består av konsernsjefen og konserndirektørene. Retningslinjene omfatter også godtgjørelsene til medlemmer av bedriftsforsamlingen og styret.

Equinors retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer skal støtte selskapets endringsagenda og formål om å omsette naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Retningslinjene utgjør en integrert del av et verdibasert rammeverk for prestasjonsstyring, der prinsippet med betaling for prestasjoner omsettes til belønningselementer som skal fremme kontinuerlig forbedring og drive prestasjoner i tråd med selskapets strategi.

Retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer er i utgangspunktet gyldig for en periode på fire år. Styret kan utarbeide ny retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer før fireårsperioden avsluttes, i tilfelle vesentlige endringer. Ny retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer skal godkjennes av generalforsamlingen før den kan implementeres.

Fra og med 2024 vil retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer bli presentert adskilt fra årsrapporten. En lenke til dokumentet som trådte i kraft 1. januar 2024, finnes under Relevante lenker og nedlastinger. Tidligere retningslinjer kan finnes i de aktuelle årsrapportene.

Lenker til de årlige rapportene om godtgjørelse til ledende personer som er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer, finnes under Investors/Annual Reports.

Merk: Denne godtgjørelsespolitikken ble godkjent av styret den 14. mars 2023 og ble godkjent på generalforsamlingen den 10. mai 2023. Ikrafttredelsesdatoen er 1. januar 2024.