Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe. Her er konsernets ledergruppe.

Anders Opedal
Konsernsjef
Equinor ASA   

Ulrica Fearn
Konserndirektør
Økonomi og finans

Portrait of Jannicke Nilsson

Jannicke Nilsson
Konserndirektør
Sikkerhet, sikring og bærekraft

Kjetil Hove

Kjetil Hove
Konserndirektør
Utforskning og produksjon Norge

Al Cook
Konserndirektør
Leting og produksjon internasjonalt

arne-sigve-nylund

Arne Sigve Nylund
Konserndirektør
Prosjekter, boring og anskaffelser

irene-rummelhoff

Irene Rummelhoff
Konserndirektør
Markedsføring, midtstrøm & prosessering  

Pål Eitrheim

Pål Eitrheim
Konserndirektør
Fornybar 

Carri Lockhart
Konserndirektør
Teknologi, digitalisering og innovasjon

Siv Helen Rygh Torstensen
Konserndirektør
Juridisk og etterlevelse

Ana Fonseca Nordang

Ana Fonseca Nordang
Konserndirektør
Mennesker og organisasjon