Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe. Her er konsernets ledergruppe.

Anders Opedal
Konsernsjef
Equinor ASA   

Portrait of Jannicke Nilsson

Jannicke Nilsson
Konserndirektør
Sikker og effektiv drift

Svein Skeie
Konserndirektør
Økonomi og finans

Kjetil Hove

Kjetil Hove
Konserndirektør
Utvikling og produksjon Norge

Al Cook 
Konserndirektør
Utvikling og produksjon internasjonalt

Tore Løseth
Konserndirektør
Leting

arne-sigve-nylund

Arne Sigve Nylund
Konserndirektør
Teknologi, prosjekter og boring

irene-rummelhoff

Irene Rummelhoff
Konserndirektør
Markedsføring, midtstrøm & prosessering  

Pål Eitrheim

Pål Eitrheim
Konserndirektør
Nye energiløsninger 

Carri Lockhart
Konserndirektør
Teknologi, digitalisering og innovasjon