Skip to Content
no

Norway Energy Hub

  1. Hjem
  2. Energi
  3. Norway energy hub
Det neste steget for energinasjonen Norge

Norway Energy Hub

Norway Energy Hub er Equinors industriplan for Norges fremtidige energiindustri, og plasserer Norge i sentrum for å akselerere energiovergangen. Planen kan føre til 350 milliarder norske kroner i investeringer fra privat sektor. Equinor anslår at vi vil investere rundt 100 milliarder kroner under denne planen.

Equinor har et mål om å være en ledende aktør i energiomstillingen. Det betyr også at vi vil ta vår del av ansvaret for å gjøre Norge som energinasjon til et sentrum for resten av Europa. Norway Energy Hub er et initiativ fra Equinor, med en klar oppfordring til samarbeid for å bekjempe klimaendring og sikre verdiskaping i det grønne skiftet. Muligheten til å handle er nå.

Anders Opedalkonsernsjef i Equinor

Et samarbeid som skaper verdier og bidrar til å oppnå klimamål:

Nordsjøen må utvikles sammen

En industriell plan for energinasjonen Norge

Fordeler:

  • Økt tilgang på elektrisk kraft for å omstille dagens industri og gi grunnlag for ny aktivitet
  • Betydelige utslippskutt
  • Industrialisere og kommersialisere teknologier som verden trenger for å gjennomføre energiomstillingen
  • Gi et hjemmemarked og aktivitet for leverandørindustrien gjennom omstillingen
  • Skape verdikjeder som står godt på egne ben og sikrer langsiktig verdiskapning og jobber
Kart som viser strømmer av ulike energiformer fra Norge til Europa og CO2 tilbake

3,9 millioner

foe/d olje- og gassproduksjon

50–100

kboe/d eksport av LNG

2 GW

hydrogen

6,5 GW

bunnfast vindkraft

3,5 GW

flytende havvind

40 millioner

tonn/år CCS lagringskapasitet

Equinor er klar til å bidra:

Vi vil at Norge skal beholde sin posisjon som en viktig og stabil eksportør av energi til Europa. Sammen med våre partnere investerer vi 50 milliarder kroner i utslippsreduksjoner på norsk sokkel, utvikler havvind, CCS og hydrogenprosjekter i tidlig fase. Nå øker vi ambisjonene med ~ 100 milliarder kroner i investeringer.