Skip to content

Sørlige Nordsjø II

  1. Hjem
  2. Energi
  3. Havvind
  4. Sørlige nordsjø 2

Havvindparker i stor skala i Sørlige Nordsjø II (SN2) kan levere fornybar energi til Norge, og eventuelt Europa, bidra til å videreutvikle Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon.

Kart som viser det aktuelle området i den sørlige Nordsjøen

Auksjonen for tildeling av areal og statsstøtte på Sørlige Nordsjø II ble avsluttet 20. mars 2024. Equinor og RWE deltok i auksjonen som ble vunnet av Ventyr SN II AS – et konsortium eiet av Belgiske Parkwind og Inkga

Les mer på Energidepartementets nettsider

Den norske regjeringen kunngjorde i februar 2022 at det for første fase av SN2-området vil være en auksjon om utvikling av 1,5 GW strøm til det norske fastlandet. Den andre fasen av SN2 kan bli en hybrid løsning (1,5 GW) som leverer strøm til både Norge og Europa.

Equinor og RWE vil bidra til det pågående grønne skiftet til fordel for det norske samfunnet og avkarboniseringen av elektrisitetssystemet.

Sammen har vi bred og komplementær erfaring og kompetanse i alle deler av verdikjeden for havvind, fra utvikling, til produksjon, og kraftmarkedene.

Vi forplikter oss til

  • Et sikkert og kostnadseffektivt prosjekt levert innenfor tidsplanen:Vi har den nødvendige finansielle styrken som må til for å utvikle og levere store industrielle prosjekter, og flere tiår med erfaring fra risikostyring i slike prosjekter.
  • Å bidra til å utvikle den norske havvindindustrien. Vi vil starte tidlig dialog og sikre kontinuerlig samhandling med norske leverandører for å utvikle kostnadseffektive løsninger og øke deres forutsetninger og konkurransedyktighet i det norske og internasjonale havvindmarkedet. Vi ønsker å motivere mulige nye aktører i markedet og fremme innovasjon.
  • Å aktivt søke dialog og finne felles løsninger med fiskerier og andre havaktører og miljøorganisasjoner
  • Å løpende vurdere miljøavtrykket gjennom hele levetiden til nye installasjoner og infrastruktur, og arbeide aktivt for å redusere innvirkningene fra alle faser; fra materialinnkjøp, til produksjon av deler, installasjon, drift og levetidens slutt.

Målet vårt er å ha første vindpark i produksjon i 2030.

Illustrasjon over vindturbiner, kabler, stasjoner og infrastruktur

Equinor og RWE vil undersøke muligheter for industriutvikling i området rundt Mandal

Havvind-konsortiet bestående av Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN, signerte en avtale i august 2022 med det norske selskapet Windport, om å utforske havnemuligheter i Mandal-området knyttet til havvind. Hydro REIN trakk seg fra denne avtalen i juli 2023.

Equinor, RWE og Hydro har signert en avtale med Windport AS. Pressemelding 29. august 2022 (PDF)