Skip to content
no

Utsira Nord

En flytende havvindpark på Utsira Nord kan bli Norges neste prosjekt i stor skala for å fremme industrialisering av flytende havvind og skape nye muligheter for norsk offshore-industri.

Kart som viser plasseringen i Nordsjøen

Sammen med Vårgrønn ser vi fram til å bidra til et nytt kapittel i Norges energihistorie og posisjonere flytende havvind som en ny industri som bidrar til det grønne skiftet.

Som ledende selskap av flytende havvind har Equinor den nødvendige industrielle erfaringen og kompetansen til å utvikle den neste flytende havvindparken i full skala i Norge etter Hywind Tampen . Vårgrønn bygger på Eni og HitecVision sin lange historie i energisektoren og har store ambisjoner om å bidra til energiomstillingen.

Sammen forplikter vi oss til å:

  • Utvikle en konkurransedyktig, kostnadseffektiv forsyningskjede: Et hjemmemarked for havvindkraft, spesielt flytende, vil være viktig for å utvikle norsk leverandørindustri og posisjonere nye teknologier for et voksende marked. Som et globalt selskap vet Equinor hva som kreves for å lykkes, og kan være en døråpner for norske selskaper slik vi har lagt til rette for på våre Hywind Demo-, Hywind Scotland- og Hywind Tampen-prosjekter.
  • Samarbeide med lokalsamfunnet. Samarbeid med andre brukere av havet er viktig for å sikre god sameksistens. Med 50 års erfaring fra virksomhet til havs kjenner vi godt til utfordringene vi vil komme til å møte og hvor viktig det er å utvikle felles løsninger.
Equinor og Vårgrønn inngår samarbeid om flytende vind på Utsira Nord (pressemelding 6. mai 2021)

Møt oss

La oss snakke mer om mulighetene vi ser i Utsira Nord

Samling for norsk havvindklynge i Stavanger 30.-31. mars 2022

Roadshow i mai/juni - mer informasjon kommer