Skip to content

Retningen er satt

Kan Equinor være et klimanøytralt selskap i 2050? Ja, mener Hilde Røed, direktør for klima og bærekraft, og det er det vi gjør i de neste fem til ti årene som blir avgjørende. Hun har planen klar og er utålmodig.

Vi møter Hilde ved kontoret på Fornebu utenfor Oslo. Trærne er grønne, og Oslofjorden glitrer i solskinnet. Det er en uvanlig varm dag i midten av mai.

– Det er jo klart man tenker over det, når vi nå opplever temperaturer som vi vanligvis har midt på sommeren. Det er nok flere faktorer og værfenomener som spiller inn, men det er helt klart at klimaet er i endring. Hvert år de siste årene har vært det varmeste siden man startet å måle, sier Hilde, og fortsetter:

– Siden 80-tallet har vi hatt god kunnskap om at klimaet endrer seg som følge av menneskeskapte utslipp. Allikevel har det i flere tiår skjedd altfor lite. Omstillingen går fremdeles for sakte, men heldigvis ser vi framgang innenfor noen områder, for eksempel elbiler og solenergi.

Det er tydelig at temaet engasjerer. Og det er ikke så rart. Å få ting til å skje, er nettopp det som er jobben hennes. Hilde har jobbet med klima og bærekraft i Equinor i ti år, de siste tre som direktør for området.

– Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og berører hele verden. Det er viktigere enn noen gang at selskaper som Equinor tar en ledende rolle i energiomstillingen som nå kreves. Vi har en handlingsplan for hvordan vi som energiselskap kan bidra. Det er en ambisiøs plan, og jeg mener den er gjennomførbar. Vi har allerede tatt noen store og viktige skritt, men det er klart, det er ikke bare rett fram, og det skal vi være helt åpne om. Som med alt annet som ikke er gjort før, føler man innimellom at det er to skritt fram og ett tilbake. Men retningen er satt. Nå handler det om å få opp farten, sier hun.

Planen Hilde referer til er Equinors energiomstillingsplan som ble lansert for to år siden. Dette er en konkret handlingsplan for hvordan Equinor skal kutte egne utslipp og trappe opp investeringene i fornybar energi og lavkarbonløsninger. Planen tallfester hvordan selskapet må utvikle seg i løpet av de neste 10-15 årene, og gjenspeiler selskapets ambisjon om å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050.

Les mer om Equinors energiomstillingsplan

Status i 2023 

  • Vår langsiktige ambisjon er å kutte egne utslipp med 50 % innen 2030. Så langt har vi kuttet 30 %.
  • I 2030 ønsker vi at mer enn 50 % av våre bruttoinvesteringer skal være innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger. I fjor landet vi på 20 %.
  • Vi har en plan for å være i netto null i 2050. På veien dit er ambisjonen å redusere vår netto karbonintensitet med 20 % innen 2030, og 40 % i 2035. Per 2023 hadde vi redusert vår netto karbonintensiteten med 1 % i forhold til 2015.
  • Operasjonelle faktorer og markedet hadde en negativ innvirkning på framdrift mot netto null. Etter hvert som utbyggingen av fornybar energi og karbonfangst og -lagring øker de kommende årene, forventer vi større framdrift på reduksjon i netto karbonintensitet.

– Med netto null mener vi at vi skal være et klimanøytralt selskap. Det betyr at vi først skal redusere utslippene så langt som mulig, før vi kompenserer eventuelle restutslipp ved bruk av karbonkreditter eller karbonsluk. Planen vår handler først og fremst om veien mot netto null. Det vi gjør som samfunn de neste fem og ti årene, vil være avgjørende for om netto null i 2050 er innen rekkevidde. Derfor har vi lagt stor vekt på hva vi ønsker å få til innen 2030.

At energiomstillingsplanen legger opp til at Equinor skal fortsette å produsere olje og gass i lang tid framover, er det Hilde opplever at selskapet får flest kritiske spørsmål om.

– Verden skal gjennom en stor omstilling. Fossile energikilder skal fases ut, og fornybare energikilder skal inn. Når man sier det på den måten, kan det nesten høres litt enkelt ut, men dette er en enormt stor og kompleks oppgave. På noen tiår skal vi endre et energisystem som i dag består av mer enn 80 prosent fossil energi, og det samtidig som verdens energibehov øker.

Hun tar en liten pause, før hun fortsetter:

– Man kan like det eller ikke, men omstillingen bort fra fossil energi vil ta tid. Så da handler det om hvordan vi kan produsere olje og gass med lavest mulig utslipp. Samtidig er vi avhengige av å raskt utvikle fornybare løsninger i stor skala, parallelt som vi jobber med lavkarbonløsninger som bidrar til avkarbonisering og fangst og lagring av karbon. Vi er nødt til å ha alle disse tankene i hodet på én gang, hvis ikke kommer vi ikke i mål.

Equinors energiomstillingsplan

  • «Energiomstillingsplan 2022» er en konkret handlingsplan som bygger på Equinors overordnede strategi og ambisjon om å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050.
  • Planen er bygd opp med konkrete tiltak innen tre ulike områder – olje og gass, fornybart, og lavkarbonløsninger – og består av både kortsiktige og mer langsiktige mål og ambisjoner
  • Energiomstillingsplanen er basert på vitenskap og utformet i tett dialog med nøkkelinteressenter. Den tar i bruk scenarier fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC).
  • Vi rapporterer på hvordan vi ligger an i henholdt til planen hvert år gjennom selskapets årsrapportering.
  • Det jobbes nå med en revidert versjon, som er planlagt klar i 2025.

Med det har hun allerede begynt å gå inn på innholdet i energiomstillingsplanen, og det er tydelig at det ikke er første gang hun går i dybden på hvordan denne er satt sammen. En del av jobben til Hilde handler nemlig om å møte både interne og eksterne for å vise hvordan Equinor jobber mot ambisjonen om netto null innen 2050.

– Vi har tre strategisk viktige områder som vi jobber med. Det første er innenfor olje og gass. Her handler det om å kutte i utslipp – både CO2 og metan – slik at vi kan fortsette å levere energi som verden trenger, med så lave utslipp som mulig. Vi må ta i bruk ny teknologi, og vi må elektrifisere.

Det andre området er fornybart, hvor vi jobber med både vindkraft og solenergi. Her handler det kort fortalt om å få opp farten og størrelsen. Noe som kanskje ikke er like lett å se fra utsiden, og som kan oppleves frustrerende også for oss, er at tiden det går fra man begynner å investere i fornybart, til man faktisk ser resultater, er lang. Et eksempel er Dogger Bank, som vil bli verdens største havvindpark rett utenfor Yorkshire i Storbritannia. Vi fikk tildelt arealene i 2010, og lov til å begynne å bygge ut i 2019. I fjor begynte deler å produsere strøm. Når parken er i full produksjon, vil den kunne produsere nok til å forsyne seks millioner britiske hjem med ren kraft hvert år. Det blir en milepæl.

– Det siste området vi jobber med er lavkarbonløsninger, som karbonfangst og -lagring. Vi er en av eierne i Northern Lights, som blir det første transport- og lagringsanlegget som gjør det mulig å transportere CO2 fra industrielle utslippskilder i Norge og Europa. Olje- og gassproduksjon med lavest mulig utslipp, fornybart og lavkarbonløsninger. Alle disse tre områdene er nødvendige om vi skal komme i mål raskt nok, sier Hilde.

Og fart er helt essensielt. Vi er inne i et avgjørende tiår, og store endringer må skje allerede innen 2030 for at verden skal klare å begrense klimaendringene og nå målene som er satt i Parisavtalen.

– Det er mye som må gjøres, og det haster om vi skal lykkes. Ambisjonen er at vi innen 2030 har kuttet våre egne utslipp med 50 prosent. Så langt har vi kuttet 30 prosent. Innen samme år har vi ambisjon om at mer enn halvparten av våre bruttoinvesteringer skal være innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger. I fjor gikk hver femte krone til dette. Det sier noe om hvilket tempo vi nå skal opp i. Dette er noe hele organisasjonen nå har fullt fokus på, sier Hilde.

Som direktør for klima og bærekraft, handler jobben hennes også om å se flere steg fram. Derfor er en av de viktigste arbeidsoppgavene hun jobber med nå, en revidert versjon av energiomstillingsplanen, som vil være klar i 2025.

– Det arbeidet vi holder på med nå, handler om å se på hvordan vi ligger an på de målsettingene som er satt på kort sikt, og eventuelt justere og se på nye ambisjoner for neste fase. Det er langt igjen, men ambisjonene våre står støtt. Og det er nettopp disse som hver dag driver oss til å søke etter bedre løsninger, sier Hilde.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.