Skip to content

Reduserer utslipp fra Sleipner og Gudrun

(UTC)
Sleipner-feltet i Nordsjøen
Sleipner-feltet i Nordsjøen
Foto: Øyvind Gravås and Bo B. Randulff / Equinor

Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, drives nå delvis med kraft fra land. Dette vil redusere årlige utslipp fra norsk sokkel med 160.000 tonn CO₂.

Alle installasjonene på Utsirahøyden får nå kraft fra land, noe som gir årlige utslippsbesparelser på rundt 1,2 millioner tonn CO per år. Elektrifisering av installasjonene på Utsirahøyden er i tråd med plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2, som ble godkjent i Stortinget i 2019.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser
Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor

– Elektrifisering er det mest effektive virkemiddelet vi har for å nå nasjonale mål om halvering av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon innen 2030, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

Den ene av to operative gassturbiner på Sleipner A-plattformen vil gradvis bli stengt ned etter hvert som relevante systemer vil gå over til å bruke strøm fra land. Den andre gassturbinen vil være i beredskap i tilfelle utfall av kraft fra land i en innkjøringsfase. Sleipner vil deretter ha muligheten til å gå fullt på kraft fra land.

Fra 24. mars 2024 har Sleipner feltsenter blitt forsynt med landstrøm via en kabel fra Gina Krog-plattformen. Fra samme dato ble Gudrun-plattformen påkoblet strøm gjennom eksisterende kabel til Sleipner.

Kjetil Hove - portrett
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge
Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor

– Sleipner-området har levert enorme mengder energi, skapt langvarige ringvirkninger og bidratt med store verdier til det norske samfunnet. Med kraft fra land kan vi utvikle nye funn og ressurser med lave utslipp fra produksjonen og gasseksporten kan opprettholdes fra området i lang tid, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

Sleipner-feltene er blant de store gassprodusentene i Nordsjøen og et knutepunkt for gasstransport til Europa. Norsk gass spiller en viktig rolle i Eus energiomstilling. Nå kan også gass som ellers ville blitt forbrent på installasjonene utnyttes mer effektivt i Europa.

– Elektrifiseringen av Sleipner feltsenter har skapt viktige arbeidsplasser og ringvirkninger for norsk leverandørindustri. Jeg er også svært fornøyd med at vi, partnerne og leverandørene har lykkes med å gjennomføre prosjektet på en sikker måte, uten en eneste HMS-hendelse, sier Tungesvik.

Samlede investeringer i prosjektet er på 1,08 milliarder kroner.

I 2020 utøvde Sleipner-partnerskapet en opsjon med Aibel for en EPCIC-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging, installasjon og ferdigstillelse) for modifikasjonsarbeidet på Sleipner feltsenter. NKT fikk kontrakt for produksjon og legging av kraftkablene.

EPCIC-kontrakten har en verdi på omtrent 700 millioner kroner og har bidratt til 250 årsverk ved Aibels kontor i Stavanger, offshore og på verftet i Haugesund. ABB har utført et betydelig arbeid som underleverandør innenfor installasjon av høyspentutstyr og oppdatering av kraftstyringssystemet.

Oversikt over elektrifiseringen av Utsirahøyden
Oversikt over elektrifiseringen av Utsirahøyden
Grafikk: Equinor

Fakta

  • Delelektrifisering av Sleipner feltsenter og Gudrun-plattformen vil redusere årlige utslipp fra norsk sokkel med 160.000 tonn CO₂.
  • Prosjektet bidrar også til reduserte NOx-utslipp i størrelsesorden 700 tonn pr år.
  • Sleipner feltsenter forsynes med landstrøm via en 28-km lang kabel fra Gina Krog-plattformen, som er forbundet med Johan Sverdrup med landstrøm. Gina Krog-plattformen ble påkoblet landstrøm i september 2023.
  • Samlede investeringer i prosjektet er på 1,08 milliarder kroner.
  • Totalt er det utført ca. 500.000 arbeidstimer, hvorav ca. 200.000 offshore, uten uønskede HMS-hendelser.
  • Sleipner-feltet har fjernet CO₂ fra produsert gass, fanget, injisert og lagret rundt 20 millioner tonn CO₂ siden starten i 1996.
  • Rettighetshavere i Sleipner Øst lisensen er Equinor Energy AS (operatør, 59,6 %), Vår Energi ASA (15,4 %), PGNiG Upstream Norway AS (15,0 %) og Orlen Upstream Norway 2 AS (10,0 %).
  • Rettighetshavere i Gudrun-lisensen er Equinor Energy AS (operatør, 36,0 %), Vår Energi Norge AS (25,0 %), OMV (Norge) AS (24,0 %) og Repsol Norge AS (15,0 %).
  • Når hele Utsirahøyden nå er elektrifisert, vil man spare utslipp av omtrent 1,2 millioner tonn CO2 per år.
  • Utsirahøyden kraftnett inkluderer følgende installasjoner: Johan Sverdrup, Gina Krog, Sleipner, Gudrun (alle operert av Equinor), Edvard Grieg og Ivar Aasen (begge operert av Aker BP).

Siste nyheter