Skip to content

Nøkkelinformasjon for leverandører

 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Nøkkelinformasjon for leverandører

Vi setter stor pris på alt det gode arbeidet leverandørene gjør for at selskapet vårt skal lykkes, og for de verdiene de skaper for våre samarbeidspartnere og kunder. Her kan du registrere tjenester og finne nøkkelinformasjon om hvordan du kan bli en Equinor leverandør.

Se opptak fra vår Global Supplier Day

Equinor Global Supplier Day 2023 - see the recording

See the recording here
-(UTC)

e-Sourcing-portalen

Vår e-Sourcing-portal er et nettbasert verktøy som dekker e-Sourcing and manage-avtaleprosessen for større kontrakter.

Tilbydere logger på for å samle inn publiserte forespørselsdokumenter, avklare problemstillinger og laste opp tilbudsdokumenter. Contiki e-sourcing-portalen brukes også i rammeavtaleutførelsesfasen, for samarbeid knyttet til dokumenter og kommunikasjon.

Hva er e-sourcing-portalen?

E-Sourcing-portalen er en nettportal som gjør det mulig for Equinor og anbydere/leverandører å kommunisere og samarbeide på nett.

Hvorfor bruke e-sourcing-portalen?

 • Last ned dokumenter knyttet til forespørsler
 • Registrere interesse eller intensjon om å by
 • Be om og motta svar på avklaringer
 • Levere anbudsdokumenter (laste opp/dele dokumenter)
 • Administrer avtalen

Hvem kan bruke portalen?

Tilbydere som mottar invitasjon til å delta i en e-sourcing-prosess og/eller leverandører som har en aktiv kontrakt.

eAuksjonsportalen

Equinors eAuksjonsportal er et nettbasert forhandlingsverktøy.

Equinors mål om å øke bruken av eAuksjon er en del av vår digitale agenda. eAuksjon vil drive effektivitet og konkurransedyktige priser i vår bransje, uten å påvirke sikkerhet og kvalitet. eAuksjon som forhandlingsverktøy vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, både for kontrakter og innkjøpsordrer. Hver eAuksjon tilpasses anskaffelsen og leverandøropplæring utføres i forkant.

Hva er eAuksjonsportalen?

eAuksjonsportalen er et webverktøy som gjør det mulig for Equinor og leverandører å forhandle i sanntid.

Hvorfor bruke eAuksjonsportalen?

 • Transparent og objektiv kommersiell forhandling med rask tildeling
 • Åpen og rettferdig mulighet til å forbedre innkjøpsrangeringen
 • Effektiv – ingen reiseaktivitet
 • HMS og tekniske vektinger er inkludert

Hvem kan bruke eAuksjonsportalen?

Kvalifiserte leverandører som mottar invitasjon til å delta i eAuksjon. Din Equinor-kontakt kan gi mer informasjon.

Slik sender du faktura til Equinor

Før du sender faktura til Equinor, må det være registrert en leverandør i Equinors leverandørdatabase (vendor master), og det må være mottatt innkjøpsordre (PO) for en anskaffelse.

Fakturaer som ikke oppfyller faktureringskravene blir avvist. Her er spesifikasjonene du trenger for å sikre vellykket fakturering.Fakturaer som ikke oppfyller fakturakravene vil bli avvist. Her er de spesifikasjonene du trenger for å sikre en vellykket fakturering.

Krav til fakturering

 • Peppol/EHF-formatet er Equinor-standarden for elektroniske fakturaer.
 • Leverandøren skal sende faktura og kreditnota i elektronisk format i henhold til spesifikasjoner for enten Peppols internasjonale modell for fakturering (PINT) eller Peppol BIS Billing v3, med mindre lokal lovgivning har andre krav til fakturaformat, eller Selskapet har gitt leverandøren beskjed om noe annet.

Obligatorisk referanse på faktura

Eksempel

Innkjøpsordre (PO)

Tisifret nummer som starter med 45 45XXXXXXXX

Bestillingslinjereferanse. Hver fakturalinje skal ha referanse til en bestillingslinje på innkjøpsordren.

For materiell er bestillingslinjereferansen et enkelt tall, som vist på PO. Eksempel: 10, 20, 30 osv. For tjenester er bestillingslinjereferansen to tall kombinert med et skilletegn, som vist på PO. Eksempel: 10/10, 10/20, 10/30 osv.

Bankkonto

Leverandørens bankkontonummer for mottak av betalingen, fortrinnsvis IBAN.

 • Leverandører som mottar innkjøpsordre i leverandørportalen som driftes av Eye-share, og som ennå ikke har mulighet til å sende Peppol-faktura fra eget ERP-system (B2B), kan bruke portalen for å sende inn Peppol-fakturaer.

PDF skal bare brukes i nødstilfeller når elektronisk fakturering via Peppol ikke er mulig. Vær oppmerksom på at papirfakturaer ikke blir behandlet. Ta kontakt med kontraktsrepresentanten for ytterligere informasjon.

Digitale bedriftstransaksjoner (Business-to-Business, B2B)

Vårt mål er berøringsfri digital samhandling mellom Equinor og leverandørene, med elektronisk utveksling av forretningstransaksjoner.

Fordeler ved bruk av B2B-utveksling av forretningsdata:

 • Minimalt manuelt arbeid
 • Høyere kvalitet
 • Grunnlag for automatisering
 • Legger til rette for en digital framtid
 • Digitalt modne leverandører vil foretrekkes av Equinor
 • Raskere og mer effektiv betalingsplan

Digitalisering av overføring av innkjøpsordrer

Vi går nå videre med den digitale omleggingen mot våre leverandører, der målet er å oppnå kontaktløs digital samhandling. Equinor vil utstede transaksjonsdata i et standard digitalt format for at leverandørene skal kunne bruke dataene til å automatisere prosesser og systemer i egen organisasjon.

Illustrasjon av vår Business-to-Business (B2B)-arkitektur
Equinors B2B-arkitektur

Slik sender du leveranser til Equinor

Vi mottar et stort antall vareleveranser. Korrekt pakking og merking er viktig for å sikre effektiv håndtering og behandling.

Foto: Harald Pettersen

Skal du reise offshore med helikopter?

Vår luftfartstjenester transporterer mer enn 300.000 passasjerer på norsk sokkel hvert år. En korrekt innsjekkingsprosedyre er avgjørende for å sikre en helikopterdrift som er effektiv og i rute.

Som passasjer er du ansvarlig for å kjenne til og følge gjeldende krav i Equinor når du skal reise offshore. Følgende informasjon vil hjelpe deg med å sikre en effektiv innsjekkingsprosess.