Skip to content
no

Nøkkelinformasjon for leverandører

Nøkkelinformasjon for leverandører

Vi setter stor pris på alt det gode arbeidet leverandørene gjør for at selskapet vårt skal lykkes, og for de verdiene de skaper for våre samarbeidspartnere og kunder.

Du kan også finne informasjon på siden hvordan bli leverandør til Equinor .

e-Sourcing-portalen

Vår e-Sourcing-portal er et nettbasert verktøy som dekker e-Sourcing and manage-avtaleprosessen for større kontrakter.

Tilbydere logger på for å samle inn publiserte forespørselsdokumenter, avklare problemstillinger og laste opp tilbudsdokumenter. Contiki e-sourcing-portalen brukes også i rammeavtaleutførelsesfasen, for samarbeid knyttet til dokumenter og kommunikasjon.

Hva er e-sourcing-portalen?

E-Sourcing-portalen er en nettportal som gjør det mulig for Equinor og anbydere/leverandører å kommunisere og samarbeide på nett.

Hvorfor bruke e-sourcing-portalen?

 • Last ned dokumenter knyttet til forespørsler
 • Registrere interesse eller intensjon om å by
 • Be om og motta svar på avklaringer
 • Levere anbudsdokumenter (laste opp/dele dokumenter)
 • Administrer avtalen

Hvem kan bruke portalen?

Tilbydere som mottar invitasjon til å delta i en e-sourcing-prosess og/eller leverandører som har en aktiv kontrakt.

eAuksjonsportalen

Equinors eAuksjonsportal er et nettbasert forhandlingsverktøy.

Equinors mål om å øke bruken av eAuksjon er en del av vår digitale agenda. eAuksjon vil drive effektivitet og konkurransedyktige priser i vår bransje, uten å påvirke sikkerhet og kvalitet. eAuksjon som forhandlingsverktøy vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, både for kontrakter og innkjøpsordrer. Hver eAuksjon tilpasses anskaffelsen og leverandøropplæring utføres i forkant.

Hva er eAuksjonsportalen?

eAuksjonsportalen er et webverktøy som gjør det mulig for Equinor og leverandører å forhandle i sanntid.

Hvorfor bruke eAuksjonsportalen?

 • Transparent og objektiv kommersiell forhandling med rask tildeling
 • Åpen og rettferdig mulighet til å forbedre innkjøpsrangeringen
 • Effektiv – ingen reiseaktivitet
 • HMS og tekniske vektinger er inkludert

Hvem kan bruke eAuksjonsportalen?

Kvalifiserte leverandører som mottar invitasjon til å delta i eAuksjon. Din Equinor-kontakt kan gi mer informasjon.

Foto: Harald Pettersen

Skal du reise offshore med helikopter?

Vår luftfartstjenester transporterer mer enn 300.000 passasjerer på norsk sokkel hvert år. En korrekt innsjekkingsprosedyre er avgjørende for å sikre en helikopterdrift som er effektiv og i rute.

Som passasjer er du ansvarlig for å kjenne til og følge gjeldende krav i Equinor når du skal reise offshore. Følgende informasjon vil hjelpe deg med å sikre en effektiv innsjekkingsprosess.

Retningslinjer for en effektiv innsjekkingsprosess (PDF)

Slik sender du leveranser til Equinor

Vi mottar et stort antall vareleveranser. Korrekt pakking og merking er viktig for å sikre effektiv håndtering og behandling.

E-handel (eCommerce) med Equinor

Vårt mål med e-handel er høyest mulig grad av digitalisert berøringsfri interaksjon mellom Equinor og våre leverandører.

Sender og mottaker må kunne produsere, motta og konsumere den strukturerte digitale informasjonen.

Equinor sin foretrukne metode for digital samhandling via e-Handel er utveksling av strukturert forretningsinformasjon på EHF/PEPPOL format i Norge og Europa via PEPPOL eDelivery infrastruktur. Per juni 2018 har vi over 2200 leverandører tilknyttet.

Equinor kan sende:

 • elektronisk innkjøpsordre (PO)
 • betalingssertifikat

Equinor kan motta:

 • ordrerespons
 • elektronisk faktura og kreditnota

Vi jobber videre med å utvikle våre løsninger for å kunne sende og motta ytterligere forretningsmeldinger som endringsordreforespørsel (VOR), katalog, prisbok og pakkseddel.

For mer informasjon vedrørende e-Handel med EHF/PEPPOL BIS, kontakt Equinor kontraktsansvarlig / selskapets representant.

Innkjøpsordrer

Digitalisering av innkjøpsordrer (PO)

Sammen med selskapets leverandører tar vi neste skritt i digitaliseringsprosessen, der målet er å innføre kontaktløs, digital interaksjon. Equinor vil utstede transaksjonsdata i et standard digitalt format slik at leverandører kan bruke dataene til å automatisere prosesser og systemer i sine egne organisasjoner.

Illustrasjon av vår Business-to-Business (B2B)-arkitektur
Vår Business-to-Business (B2B)-arkitektur

Slik mottar du innkjøpsordrer

Vår Business-to-Business (B2B)-arkitekturI tråd med selskapets digitale Business-to-Business (B2B)-strategi vil Equinor utstede transaksjonsdata i et standard digitalt format for å legge til rette for at leverandører kan bruke dataene til å automatisere prosesser og systemer i sine egne organisasjoner.

Det nåværende Equinor-systemet for utstedelse av innkjøpsordrer på papir eller i PDF/e-postformat vil opphøre. Den nye ordningen vil bli innført trinnvis fra fjerde kvartal 2020. Noen unntak kan forekomme. Leverandørvarsler vil bli lagt ut på Equinor.com under «Leverandører» etter hvert som de ulike forretningsområdene er klar til å gå over til den nye ordningen.

Det digitale systemet for mottak av innkjøpsordrer vil være som følger:

• Alle innkjøpsordrer vil be distribuert i formatet Advanced Ordering v3 (Peppol BIS Ordering v3 kan brukes etter avtale dersom Advanced Ordering ikke er mulig). Leverandører som allerede har avtale med et Peppol-tilgangspunkt, vil kunne kontakte tilgangspunktet og registrere seg for mottak av innkjøpsordrer i Advanced Ordering v3-format, hvis ønskelig.

• Leverandører som ikke har avtale om Peppol-tilgangspunkt (eller som ikke ønsker å motta innkjøpsordrer direkte i sine systemer), kan velge å enten hente innkjøpsordrene i Equinors leverandørportal, som driftes av Eye-Share, eller inngå en avtale med en annen Peppol-portal etter eget valg, og registrere seg for mottak av innkjøpsordrer i Advanced Ordering v3-format.

• Fra datoen den nye ordningen innføres, vil bare nye innkjøpsordrer bli sendt ut digitalt. Eksisterende aktive innkjøpsordrer vil ikke bli sendt ut på ny.

• Se diagrammet ovenfor.

Følgende spesifikke informasjon er for leverandører som ønsker å hente innkjøpsordrene i Equinors leverandørportal som driftes av Eye-Share:

Så snart den første innkjøpsordren blir sendt til portalen, vil du motta en velkomst-e-post med informasjon om at første innkjøpsordre kan hentes i portalen. E-posten er basert på informasjon som er registrert i vår leverandørdatabase. Du vil motta instrukser om hvordan du skal logge deg inn i portalen første gang.

Når du har logget deg inn, kan du administrere brukerkontoen din i portalen. Her kan du angi hvem som skal motta varsler når en innkjøpsordre har blitt sendt til portalen. Du kan også legge inn hvem som skal ha tilgang til å hente innkjøpsordrene.

Det er også forventet at du sender en ordrerespons. Portalen er også konfigurert for å gjøre konvertering av PO til faktura (PO-flip) lettere for leverandører som ønsker å sende EHF-/Peppol-formaterte fakturaer gjennom denne kanalen.

Brukerstøtte

Se følgende veiledning hvis du trenger hjelp eller mer informasjon om mottak av innkjøpsordrer:

1. Kontakt portalleverandøren hvis det oppstår tekniske problemer med å hente dokumenter i portalen. Hvis du bruker Eye Share-portalen fra Equinor, finner du mer informasjon i brukerhåndboken i Eye-Share-portalen. Hvis du bruker en annen portal, kan du kontakte portalleverandøren.

2. Dersom det oppstår tekniske problemer med å motta PO-er direkte (B2B-integrert) i dine interne systemer, kan du kontakte leverandøren av Peppol-tilgangspunktet, som vil kunne spore årsaken til problemet.

3. Eventuelle henvendelser knyttet til innholdet i innkjøpsordren kan rettes til

kontaktpersonen som er angitt i innkjøpsordren, i tråd med gjeldende praksis.

4. For generell informasjon om vårt digitale transaksjonssystem B2B, ber vi deg lese informasjonen om B2B digitale transaksjoner ovenfor.

5. Leverandører som mottar innkjøpsordrer i Eye-Share-portalen, og som ønsker gå over fra å hente innkjøpsordren i portalen til B2B (direkte integrasjon), kan klikke på Equinors lenke til kundestøtte på velkomstsiden i Eye-Share-portalen.

Slik sender du faktura til Equinor

Generell fakturainstruks

Følg fakturainstruksene under for en effektiv behandling av fakturaer og utbetaling til rett tid.

Faktainstruks for Equinor-konsernet (PDF)

Hvis du ønsker å sende eFaktura på PEPPOL BIS-format til Equinor-enheter utenfor Norge kan du ta kontakt på gm_ecommintegration@equinor.com . Du kan også kontakte oss dersom du ønsker å ta i bruk andre tilgjengelige EHF/PEPPOL BIS dokumenttyper, som for eksempel EHF/PEPPOL BIS Ordre/Order.

Fakturering til norske Equinor-enheter

Følgende norske Equinor-enheter aksepterer fakturaer på EHF og PEPPOL BIS format:

 • Equinor ASA (tidligere Statoil ASA) – organisasjonsnummer 923609016
 • Equinor Energy AS (tidligere Statoil Petroleum AS) – organisasjonsnummer 990888213
 • Technology Centre Mongstad DA - organisasjonsnummer 819 334 552
Referansekrav for EHF-PEPPOL 3.0-faktura (PDF)

Leverandører med et norsk organisasjonsnummer

Leverandører med norsk organisasjonsnummer er pålagt å sende faktura på EHF-format til de norske Equinor-enhetene som aksepterer dette formatet. Fakturering til andre norske Equinor-enheter skal gjøres på PDF-format via e-post.

Leverandører uten norsk organisasjonsnummer (inkl. LTD. og NUF)

Leverandører uten et norsk organisasjonsnummer skal sende faktura enten 1) via PEPPOL BIS-formatet eller 2) som e-post med PDF-vedlegg. Faktura på papir aksepteres ikke.

 • For alternativ 1; Leverandører kan sende faktura på PEPPOL BIS-formatet til Equinor-enhetene som er listet opp under «Fakturering til norske Equinor-enheter».
  - For teknisk støtte ta kontakt på gm_ecommintegration@equinor.com
  - For informasjon om krav til innhold og vedlegg se "Referansekrav for EHF-PEPPOL 3.0 Faktura" (PDF over)
 • For alternativ 2; Leverandører kan sende faktura på e-post med PDF-vedlegg. Se avsnitt «Retningslinjer for faktura på PDF via e-post» for informasjon.

Fakturering til Equinor-enheter som ikke kan motta eFaktura via EHF/PEPPOL BIS

Faktura sendes via e-post i PDF-format. Faktura på papir aksepteres ikke. Se avsnitt «Retningslinjer for faktura på PDF via e-post» for informasjon.

Retningslinjer for faktura på PDF via e-post

Faktura sendes til pdfinvoice@equinor.com .

Dersom PDF-faktura benyttes skal IKKE originalfaktura sendes i vanlig post.

Krav til PDF-format:

 • KUN én faktura (med vedlegg) for hver PDF-fil.
 • KUN én PDF-fil for hver e-post.
 • Det kan IKKE sendes noen beskjeder i e-posten, ettersom faktura avleses maskinelt.
 • Faktura må inneholde en gyldig referanse i form av PO-nummer og navn på kontaktperson i Equinor.

Har du spørsmål om fakturering?

For spørsmål vedrørende fakturahåndtering:
E-post: invoice@equinor.com
Telefon: +47 51999222

For spørsmål knyttet til teknisk oppsett av EHF/PEPPOL BIS:
E-post: gm_ecommintegration@equinor.com