Skip to content
To personer som ser utover sjøen. Foto
Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vår forretningsmodell

Vår forretningsmodell

I de senere årene har vi utviklet vår forretningsmodell betydelig i takt med det globale skiftet mot bærekraft og reduksjon av klimautslipp, med en ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Vår forretningsmodell har fokus på sikkerhet, overholdelse av regulatoriske standarder og dialog med interessenter.

Oppstrømsoperasjoner (leting og produksjon): Kjernen i vår virksomhet har vært leting, utvikling og produksjon av råolje og naturgass, inkludert operasjoner på norsk sokkel (der vi er den største operatøren) samt internasjonal olje- og gassproduksjon i ulike deler av verden.

Nedstrømsoperasjoner: Våre nedstrømsoperasjoner inkluderer raffinering, markedsføring og distribusjon av olje- og gassprodukter, men ble betydelig redusert etter salget av Statoil Fuel & Retail til Alimentation Couche-Tard i april 2012.

Fornybar energi: I de senere årene har vi gjort betydelige investeringer i havvindparker, solenergi og prosjekter for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS). Vårt mål er å gå fra å være et tradisjonelt olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap, samtidig som vi reduserer karbonintensiteten i våre produkter.

Forskning og utvikling: Vi investerer i forskning, teknologisk utvikling og digitalisering for å optimalisere produksjonen vår, øke utvinningsgraden fra eksisterende felt og utvikle nye mer miljøvennlige energiløsninger.

Strategiske partnerskap: Vi samarbeider med andre aktører i industrien, teknologiselskaper og myndigheter. Disse partnerskapene bidrar til å dele risiko, kostnader og ekspertise, spesielt i nye markeder eller større prosjekter.

Bærekraft og lavkarbonstrategi: Vi har integrert bærekraft i vår forretningsstrategi og satt ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp samtidig som vi intensiverer vår satsing på fornybar energi.

To arbeidere på Northern Lights prosjektet. Foto
Foto: Ole Jørgen Bratland

Hovedmarkeder

Våre hovedmarkeder inkluderer:

Norge: Selv om vi er den største olje- og gassoperatøren på den norske kontinentalsokkelen og en nøkkelleverandør til det norske hjemmemarkedet, blir mesteparten av Norges olje- og gassproduksjon eksportert, på grunn av størrelsen på Norges befolkning og det faktum at det norske innenlandske elektrisitetsbehov i stor grad dekkes av vannkraft.

Europa: Europa er et nøkkelmarked for oss, spesielt Vest-Europa, og etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er vi nå den største leverandøren av naturgass til Europa, spesielt til Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

USA: USA er et annet stort marked for oss, spesielt innen olje- og gasssektoren offshore i Mexicogolfen. Vi har også betydelige investeringer i landbaserte skiferolje- og gassoperasjoner i USA, og vi har også betydelige aktiviteter innen vindkraft.

Brasil: Vi har investert tungt i Brasils offshoreindustri, og vi anser landet som et nøkkelområde for vekst både innenfor olje, men også sol.

Fornybar energi: Vi investerer sterkt i fornybare energikilder, som havvindparker og solkraft, spesielt i Storbritannia, Norge, Tyskland, Polen, USA og Brasil.

Equinor value chain 2024
Equinor value chain 2024
Vindturbiner. Foto
Hywind Tampen.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Våre peers og konkurrenter

Gitt de store kapitalkravene i energisektoren, er det vanlig at konkurrenter danner partnerskap eller joint ventures på spesifikke prosjekter, særlig når man utforsker nye regioner eller utvikler kompleks infrastruktur, noe som gjør at vi kan dele risiko, kostnader og ekspertise.

Våre bransjepartnere inkluderer bp (British Petroleum), ExxonMobil, Shell (Royal Dutch Shell), Chevron, TotalEnergies, ConocoPhillips og Eni, samt et større antall andre internasjonale utviklere av fornybar energi.

Differensiering fra konkurrenter

Selv om de fleste av våre konkurrenter har satt seg mål om netto nullutslipp innen 2050, har vi satt oss et ytterligere mål om å redusere netto karbonintensitet (NCI) av energien vi leverer med 20 % innen 2030, inkludert scope 3-utslipp fra bruken av våre produkter. Vi investerer også tungt i havvind og andre fornybare kilder og vil spille en ledende rolle i energiomstillingen.