Norway Energy Hub —
Det neste steget for energinasjonen Norge 

www.equinor.com/hub

Norway Energy Hub er Equinors industriplan for Norges fremtidige energiindustri, og plasserer Norge i sentrum for å akselerere energiovergangen. Planen kan føre til 350 milliarder norske kroner i investeringer fra privat sektor. Equinor anslår at vi vil investere rundt 100 milliarder kroner under denne planen.

— Equinor har et mål om å være en ledende aktør i energiomstillingen. Det betyr også at vi vil ta vår del av ansvaret for å gjøre Norge som energinasjon til et sentrum for resten av Europa. «Norway energy hub» er et initiativ fra Equinor, med en klar oppfordring til samarbeid for å bekjempe klimaendring og sikre verdiskaping i det grønne skiftet. Muligheten til å handle er nå, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Anders Opedal, CEO

Et samarbeid som skaper verdier og bidrar til å oppnå klimamål:

Avkarbonisere olje og  gass

 • Avkarbonisere olje og gass — både produksjon og produkter
 • Opprettholdelse av aktivitet og arbeidsplasser
 • Verdiskapingen fra olje og gass er grunnlaget for å nå målene
 • 50 milliarder investert i avkarbonisering av produksjon
 • Avkarbonisering muliggjør hydrogenproduksjon

Industrialisere
havvind

 • Industrialisere havvind
 • Lønnsom og global leverandørindustri
 • Kraft til Norge og lønnsom krafteksport til Europa
 • ~220 milliarder i investeringer
 • 10 GW havvind besluttet innen 2030

Levere kommersiell CCS

 • Levere en kommersiell tjeneste for transport og lagring av CO2
 • Tusenvis av arbeidsplasser i utbyggingsfasen
 • ~80 milliarder i investeringer
 • 40 millioner tonn per år lagringskapasitet
 • 10-15 lagringslisenser

Levere hydrogen i industriell skala

 • Levere hydrogen som energibærer i industriell skala
 • Langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser
 • ~ 50 milliarder i investeringer
 • 2 GW med blått hydrogen
 • Stegvis mot 10 GW i kombinasjon med grønt hydrogen 

 

Nordsjøen må utvikles sammen

EN INDUSTRIELL PLAN FOR ENERGINASJONEN NORGE

FORDELER:

 • Økt tilgang på elektrisk kraft for å omstille dagens industri og gi grunnlag for ny aktivitet
 • Betydelige utslippskutt
 • Industrialisere og kommersialisere teknologier som verden trenger for å gjennomføre energiomstillingen
 • Gi et hjemmemarked og aktivitet for leverandørindustrien gjennom omstillingen
 • Skape verdikjeder som står godt på egne ben og sikrer langsiktig verdiskapning og jobber
0 boe/d Olje- og gassproduksjon
0 kboe/d eksport av LNG
0 hydrogen
0 bunnfast vindkraft
0 flytende havvind
0 tonn/år CCS lagringskapasitet

Equinor er klar til å bidra:

Vi vil at Norge skal beholde sin posisjon som en viktig og stabil eksportør av energi til Europa. Sammen med våre partnere investerer vi 50 milliarder kroner i utslippsreduksjoner på norsk sokkel, utvikler havvind, CCS og hydrogenprosjekter i tidlig fase. Nå øker vi ambisjonene med ~ 100 milliarder kroner i investeringer.