Skip to content

Et ledende selskap innen energiomstillingen?

Et ledende selskap innen energiomstillingen?

Særlig.

Du har kanskje hørt oss si det. At vi vil være et ledende selskap i energiomstillingen. Samtidig har det gått seks år siden vi byttet navn, og fortsatt kommer 99,6 % av energien vi produserer fra olje og gass. Det er lenge siden vi har vunnet auksjoner om nytt areal til havvind. Og ennå har vi ikke for alvor begynt å lagre CO₂ i storskala, noe verden sårt trenger.

Høres ikke akkurat ledende ut, tenker du kanskje?

Det forstår vi. Men for oss handler det å lede an i energiomstillingen ikke om å være den som raskest faser ut produksjonen av olje og gass, eller den som vinner konkurranser om å bygge ut havvindparker for enhver pris. For oss handler det om å hele tiden søke etter bedre. Bedre teknologier. Bedre løsninger for reduksjon og lagring av utslipp. Og bedre måter å produsere energien vi leverer i dag og den verden trenger framover. Ikke minst handler det om å ikke gi seg , selv når motgangen er stor. Det ligger i ryggmargen vår, og har alltid gjort det. Og nå, mer enn noensinne, er det det som kreves av oss.

Ja vel, men er det mulig å få opp farta litt? Ja, det jobber vi for hver eneste dag, sammen med leverandører, partnere og myndigheter. For det tar tid å endre et energisystem som fortsatt består av 80 % fossil energi.

Det er 14 år siden arbeidet med å utvikle verdens største havvindpark, Dogger Bank, startet. I fjor kom den første strømmen til husholdninger i England, og når hele parken med mer enn 270 bunnfaste turbiner står klar, vil den forsyne mer enn seks millioner britiske hjem med fornybar energi. I 1996 begynte vi å lagre CO₂ under havbunnen i Nordsjøen. Men det er først i 2025 at vi for alvor kan begynne å lagre de virkelige store mengdene CO₂ for andre, noe som er helt avgjørende for å avkarbonisere europeisk tungindustri, og for å nå klimamålene.

Det tar altså tid, men det går faktisk framover – steg for steg. I fjor gikk hver femte krone vi investerte til fornybar energi og lavkarbonløsninger som nettopp karbonfangst og lagring. I 2030 er ambisjonen at halvparten av våre bruttoinvesteringer skal gå til dette. Så langt har vi kuttet 30 % av utslippene fra vår egen olje- og gassproduksjon. Ambisjonen er 50 % innen 2030.

Vi er, med andre ord, i gang. Kommer det til å bli krevende framover også? Ja, men dette er den viktigste oppgaven vi har foran oss. Vi kommer til å trenge nye ideer og nye innfallsvinkler. Og vi kommer ikke alltid til å vite akkurat hvor vi skal lete eller hva vi skal lete etter. Sånn må det nesten være når vi skal omstille energisystemer det har tatt mer enn 100 år å bygge opp.

Det er langt igjen til mål, men våre ambisjoner står støtt. Og selv om vi ikke har alle svarene ennå, har vi 23 000 ansatte som jobber for å finne dem. Ved å hver dag søke etter bedre.

Vi har en plan. Og styrken til å gjennomføre den.

Vi har satt oss en tydelig ambisjon om netto null i 2050. Vår energiomstillingsplan viser hvordan vi vil kutte våre egne utslipp, utvikle mer fornybar energi og utvikle lavkarbonløsninger for at industrien rundt oss kan reduserer sine.

På veien mot målet, spiller hvert eneste steg en viktig rolle, de som tar oss fremover og de som setter oss tilbake.

I 2023 økte vår produksjon av olje og gass for å møte behovene i Europa, og med det fulgte en svak økning av egne utslipp. Men våre ambisjoner i energiomstillingen står fast. Olje- og gassfeltet Gina Krog fikk elektrisk kraft fra land. Verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen (på bildet), oppnådde full produksjon og forsyner i dag Snorre og Gullfaks med vindkraft. Dogger Bank, som er verdens største bunnfaste havvindpark, startet sin første kraftproduksjon sent på året. Og oppkjøpet av fornybarselskapene BeGreen i Danmark og Rio Energy i Brasil bidro til en vekst på åtte gigawatt i porteføljen vår av fornybarprosjekter.

Vi har ikke alle svarene for framtiden, men vi har menneskene, kunnskapen og teknologien som kan bidra til at energiomstillingen går raskere.

Tilbake til startsiden