Skip to content
Equinor beredskapssenter

Beredskap:

I tilfelle en hendelse kan media kontakte våre vakthavende talspersoner på følgende nummer:

+4751990000

(Equinor hovedsentral).

For andre kontakter, se nedenfor.

Kontakt oss — all kontaktinformasjon
  1. Hjem
  2. presserom
  3. Beredskapskommunikasjon

Beredskapskommunikasjon og -håndtering

Equinor har klare prioriteringer ved en nødsituasjon eller kritisk situasjon. Først tar vi vare på mennesker som er involvert i situasjonen, etterfulgt av miljøet og omgivelsene våre, og til slutt må vi beskytte anleggets tekniske integritet og våre industrielle interesser.

Vi mobiliserer vår beredskapsorganisasjon og varsler alle relevante myndigheter. Vår hovedkanal for all bekreftet informasjon og pressemeldinger er Equinor.com. Vi har klare retningslinjer for ikke å publisere eller formidle ubekreftet informasjon under noen omstendigheter.

Slik er vi organisert

Vår standardprosedyre er å jobbe for å få oversikt over en situasjon, og deretter gi mer informasjon så raskt som mulig. Vår beredskapsorganisasjon vil holde kontinuerlig kontakt med offentlige redningstjenester og andre relevante myndigheter.

Vår beredskapsorganisasjon har en global tilstedeværelse og er delt inn i tre nivåer: 1: Beredskapsteam (på stedet); 2: Incident Management Team (berørt forretningsområde), og Crisis Management Team (bedriftsnivå).

Vi overholder alle nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og krav, og følger i tillegg egne interne retningslinjer og beste praksis for bransjen.