Fremtidens havvind er flytende

Equinor er en globalt stor aktør innen havvind og en verdensledende utvikler innen flytende havvind – en posisjon vi vil beholde – som eneste selskap i verden med en kommersiell flytende havvindpark i drift og en under konstruksjon.

Når vindkraft frigjøres fra bunnfaste løsninger, åpner det seg et hav av nye markeder og muligheter. Vi har erfaringen og kapasitetene som skal til for å løfte flytende havvind til neste steg – industrialisering.

 • I 2017 åpnet Equinor verdens første flytende havvindpark i full skala, Hywind Scotland. Equinor drifter parken på 30MW som for tredje år på rad har den høyeste kapasitetsfaktoren i Storbritannia.
 • Equinor bygger verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, som også vil være den første til å elektrifisere driften på olje og gass plattformer.
 • Skala er nøkkelen til å redusere kostnader: mellom pilotprosjektet og Hywind Scotland ble CAPEX / MW redusert med 70 prosent, og Equinor forventer en ytterligere 40 prosent reduksjon mellom Hywind Scotland og Hywind Tampen.
 • Equinor søker muligheter til å utvikle flere flytende havvindprosjekter i nøkkelmarkeder.

Vår offshoreerfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind. Vi har en agnostisk tilnærming til valg av teknologi, hvilket betyr at vi vil anvende de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Aktiviteter innen flytende havvind

Vi tror flytende havvind vil være den beste bølgen innen fornybar energi og at teknologien kan være profitabel innen 2030 gjennom skala og industrialisering. Vi søker mulighet for flytende havvind, og utvikler prosjekter og partnerskap i utvalgte markeder.

Kostnadsreduksjon er veien til profitabilitet

Skala er nøkkelen til å redusere kostnader: mellom pilotprosjektet og Hywind Scotland ble CAPEX / MW redusert med 70 prosent, og Equinor forventer en ytterligere 40 prosent reduksjon mellom Hywind Scotland og Hywind Tampen. Vårt hovedmål er å ytterligere redusere kostnader gjennom teknologiske forbedringer og større skala på prosjekter.

Hvorfor flytende havvind? 

 • Vinden er sterkere, og det blåser mer, langt til havs.
 • Nesten 80 % av verdens havvindressurser finnes på havdyp større enn 60 meter.
 • 2.4 milliarder mennesker lever innen 100km av kystlinjen – flytende havvind kan levere kraft i stor skala direkte til globale markeder.
 • Flytende havvind kan levere strøm til 12 millioner boliger i Europa innen 2030.
 • Når begrensningene på havdyp ikke lenger betyr noe, kan vi velge de beste stedene i verden.
 • Flytende havvind har en høyere kapasitetsfaktor takket være bedre vindressurser langt til havs.
 • Målet vårt er at flytende havvind skal kunne konkurrere med andre former for energi innen 2030.
 • Vi forventer at flytende havvind blir det neste store gjennombruddet innen fornybar energi.

Hva får vindturbinene til å flyte?

Hva får vindturbinene våre til å flyte? Og hvorfor kantrer de ikke i storm?

 • De fleste vindturbinene er i dag bunnfaste turbiner som står på under 60 meters havdyp.
 • Neste generasjon havvindturbiner er konstruert for å flyte langt til havs. Der er vinden sterkere, men vanndybden gjør det uøkonomisk å bruke bunnfaste turbiner.
 • De fleste løsninger for flytende havvind er kjent fra olje- og gassindustrien. Hywind er basert på en sparbøyedesign der tyngdekraften sørger for god stabilitet. Halvt nedsenkbare flyterigger, derimot, utnytter oppdriften, mens strekkstagplattformer stabiliseres ved hjelp av spenning i forankringssystemet.
 • Flytende vindturbiner er forankret i havbunnen med flere forankringsliner og ankere, omtrent på samme måte som en flytende oljeplattform.
 • Equinors bevegelsesstyring for flytende vindturbiner bruker sensorer og datamaskiner til å regulere turbinbladene i forhold til vindkast, dempe bevegelser i tårnet, redusere belastningen på forankringene og produsere mest mulig strøm.

Vår tilnærming til utvikling av flytende havvind

I dag er flytende havvind en gjennomførbar og moden løsning som er klar for markedet. Vi har tro på rask vekst – på samme måte som vi har sett innen andre vind- og fornybarteknologier. Sammen med industrien tar vi sikte på å gjøre det til en konkurransedyktig fornybar energikilde.

Som teknologiagnostiker vil vi velge de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Vår erfaring med å bygge flytende havvindanlegg har gitt oss god læring å bygge videre på. Nå utvikler vi den første havvindparken i Nordsjøen, Hywind Tampen, og høster ytterligere erfaringer.

Illustration: Shematic diagram and map of Hywind Scotland.

Der reisen startet: Hywind designet

Hywind er et godt eksempel på hva vi kan oppnå ved å kombinere den offshorekompetanse vi allerede har, med nye og tilgjengelige teknologier og innovative hjerner. Gjennom flere års utprøving er dette blitt verdens mest gjennomførbare design for flytende vindturbiner, hvor en gigantisk vindturbin er plassert oppå en flytende vertikal sparbøye.