Fremtidens havvind er flytende

Når vindkraft frigjøres fra bunnfaste løsninger, åpner det seg et hav av nye markeder og muligheter. Med velprøvde flytende vindturbiner som allerede produserer strøm, er vi verdensledende på utvikling av flytende havvind – en posisjon vi har tenkt å beholde.

Flytende turbiner kan plasseres nesten hvor som helst når vanndybden er større enn 60 meter. På den måten blir det mulig å utnytte de beste vindressursene og åpne nye steder for vindkraftproduksjon.

Vi tror at flytende havvind blir den neste store bølgen innen fornybar energi – og at vår offshoreerfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind.

Hvorfor flytende havvind? 

 • Vinden er sterkere, og det blåser mer, langt til havs.
 • Nesten 80 % av verdens havvindressurser finnes på havdyp større enn 60 meter.
 • Flytende havvind kan levere strøm til 12 millioner boliger i Europa innen 2030.
 • Når begrensningene på havdyp ikke lenger betyr noe, kan vi velge de beste stedene i verden.
 • Flytende havvind har en høyere kapasitetsfaktor takket være bedre vindressurser langt til havs.
 • Målet vårt er at flytende havvind skal kunne konkurrere med andre former for energi innen 2030.
 • Vi forventer at flytende havvind blir det neste store gjennombruddet innen fornybar energi.

Hva får vindturbinene til å flyte?

Hva får vindturbinene våre til å flyte? Og hvorfor kantrer de ikke i storm?

 • De fleste vindturbinene er i dag bunnfaste turbiner som står på under 60 meters havdyp.
 • Neste generasjon havvindturbiner er konstruert for å flyte langt til havs. Der er vinden sterkere, men vanndybden gjør det uøkonomisk å bruke bunnfaste turbiner.
 • De fleste løsninger for flytende havvind er kjent fra olje- og gassindustrien. Hywind er basert på en sparbøyedesign der tyngdekraften sørger for god stabilitet. Halvt nedsenkbare flyterigger, derimot, utnytter oppdriften, mens strekkstagplattformer stabiliseres ved hjelp av spenning i forankringssystemet.
 • Flytende vindturbiner er forankret i havbunnen med flere forankringsliner og ankere, omtrent på samme måte som en flytende oljeplattform.
 • Equinors bevegelsesstyring for flytende vindturbiner bruker sensorer og datamaskiner til å regulere turbinbladene i forhold til vindkast, dempe bevegelser i tårnet, redusere belastningen på forankringene og produsere mest mulig strøm.

Illustration: Shematic diagram and map of Hywind Scotland.

Equinors flytende havvindteknologi

I dag er flytende havvind en gjennomførbar og moden løsning som er klar for markedet. Vi har tro på rask vekst – på samme måte som vi har sett innen andre vind- og fornybarteknologier. Sammen med industrien tar vi sikte på å gjøre det til en konkurransedyktig fornybar energikilde.

Som teknologiagnostiker vil vi velge de understell og løsninger for våre flytende havvindanlegg som passer best til de lokale forholdene.

Vår erfaring med den flytende vindturbinen Hywind Demo og vindparken Hywind Scotland har gitt oss verdifull erfaring å bygge videre på. Nå utvikler vi den første vindparken i Nordsjøen, Hywind Tampen, for å produsere strøm til olje- og gassinstallasjoner til havs. Se nærmere opplysninger nedenfor.

Hywind-løsningen
Hywind er et godt eksempel på hva vi kan oppnå ved å kombinere den offshorekompetanse vi allerede har, med nye og tilgjengelige teknologier og innovative hjerner. Gjennom flere års utprøving er dette blitt verdens mest gjennomførbare design for flytende vindturbiner, hvor en gigantisk vindturbin er plassert oppå en flytende vertikal sparbøye.

Hywind er en unik havvindteknologi som er en blanding av tilgjengelig teknologi og nye patenter som Equinor har utviklet og eier.

Hywind er den mest veletablerte løsningen for flytende vindturbiner i dag, bekreftet gjennom åtte års vellykket drift av Hywind Demo utenfor Karmøy, og senere videreutviklet og optimalisert for Hywind Scotland vindpark.

Med sin enkle utforming har Hywind en rekke fortrinn:

 • Velprøvd teknologi.
 • Tradisjonell teknologi brukt på en ny måte.
 • Enkel konstruksjon av understellet med mulighet for standardisering og lav tilvirkingskostnad.
 • Gode bevegelsesegenskaper og patentert styring av kantstillingen på turbinbladene for å dempe bevegelser.
 • Robust og godt egnet for tøffe forhold.
 • Data og erfaring høstet gjennom ti års vellykket drift.